24/09/2017

English Slovensky

NATO Advanced Research Workshop (Bratislava, 14.-15. október 2014)


Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) zorganizovalo s podporou NATO Science for Peace Programme, workshop, ktorého témou boli “Skúsenosti, ktoré získali malé štáty vyslaním vojakov do zahraničných operácií“.  Workshop sa konal v dňoch 14.-15. októbra 2014 v Bratislave v priestoroch Historickej budovy Národnej Rady Slovenskej republiky.

Workshopu sa zúčastnilo 30 expertov zo štátnej a akademickej sféry a armády. Účastníci workshopu, ktorí prijali pozvanie pochádzali nielen z členských krajín NATO, ale aj z krajín ako napríklad Gruzínsko a Mongolsko.

Workshop “Skúsenosti, ktoré získali malé štáty vyslaním vojakov do zahraničných operácií” bol len prvým zo troch plánovaných workshopov, ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 2015 (Tbilisi a Brusel). Výsledky workshopu budú spracované do publikácie, ktorej vydanie je plánované krátko po ukončení všetkých odborných stretnutí.

 

PROGRAM

5H0A3518 (800x534) 5H0A3538 (800x534)

 

NATOhor_CMYK_LR