19/10/2017

English Slovensky

Diskusia: “Je možné čeliť extrémizmu”

marec 26, 2015  

Dňa 23. marca 2015 (pondelok) CENAA v spolupráci s občianskym združením Ad hoc zorganizovali diskusiu na tému, ktorá je jedným z kľúčových pilierov našich aktivít, a ktorej sa v poslednej dobe dostáva zvýšeného záujmu z radov médií a širšej verejnosti. Pozvanie diskutovať o tom, ako čeliť extrémizmu, prijali Daniel Milo, tajomník Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Dušan Mikušovič, redaktor denníka N. V priestoroch Goetheho Inštitútu sa za účasti približne 30 poslucháčov uskutočnila zaujímavá diskusia, ktorá sa snažila poukázať na komplexnosť sociálnych javov, ako sú napríklad podpora krajne pravicových extrémistických hnutí a hrozba militarizácie mládeže.

Obaja diskutéri sa zhodli, že v pluralitnej demokracii budú vždy existovať alternatívne názorové hnutia, ktoré však nepredstavujú hrozbu, pokým ich ideové základy nestoja na myšlienkach obmedzovania základných ľudských práv a slobôd. Štát musí mať pevne nastavené mantinely, ktoré nedovolia extrémistickým skupinám napádať charakter demokratického zriadenia a systémovo monitorovať ich aktivity. V prvom rade je však dôležité bojovať proti akejkoľvek forme marginalizácie mládeže, ktorá môže pri zintenzívnenom prežívaní pocitov sociálneho vylúčenia, nepochopenia a frustrácie, nekriticky preberať ideologické tendencie a vzory extrémistického správania. Diskusia taktiež poukázala na potrebu jasnej redefinície pojmov extrémizmus a extrémista, ktoré sa v odraze nedávnych spoločenských udalostí stali obeťou sémantickej inflácie a prehnane liberálnej interpretácie.

V prípade záujmu o viac informácií si prečítajte report z diskusie, ktorú vypracovala Eva Bulasová z o.z. Ad hoc.

Diskusia sa uskutočnila s podporou Open Society Foundations.

10842186_1053519754662284_7142189350849400556_o

11078051_1053520117995581_2092915995573339144_o11083822_1053520317995561_7319450591019595125_o