19/10/2017

English Slovensky

“NIE EXTRÉMNE!” CENAA organizovala workshop pre mladých lídrov

máj 4, 2015  

V dňoch 24. a 25. apríla 2015 sa v priestoroch hotela Sebastian v Modre uskutočnil vzdelávací workshop pre mladých lídrov s názvom „NIE EXTRÉMNE!“. Podujatie bolo pilotným stretnutím zástupcov mládežníckych politických organizácií, ktoré Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) organizuje v rámci projektových aktivít zameraných na zmierňovanie extrémizmu a radikalizácie v slovenskej spoločnosti.

Workshopu sa zúčastnilo 14 delegátov z 5 mládežníckych politických organizácií (Nová Generácia, Mladí Sociálni Demokrati, Mladí Európania, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, IUVEN) a 3 univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave a Masarykova univerzita v Brne).

Ako prvý hosť workshopu vystúpila Petra Vejvodová, odborníčka na extrémizmus z Fakulty Sociálních Studií Masarykovej univerzity v Brne. Jej vystúpenie bolo zamerané na problematiku extrémizmu v stredoeurópskom priestore, a predstavovalo tak vhodný teoretický úvod celého podujatia. Fenomén extrémizmu bol predstavený tak z koncepčnej, ako aj z praktickej stránky. Prednáška sa venovala identifikácii jeho podstatných rysov, prejavov, predstavila typologické delenie extrémizmu a zdôraznila často prehliadaný rozdiel medzi pojmami „extrémizmus“ a „radikalizmus.“

V rámci ďalšieho seminára vystúpil Bulcsú Hunyadi z budapeštianskeho Political Capital Institute, ktorý predstavil projekt DEREX (Demand for Right-wing Extremis). Ten sa pokúša kvantifikovať mieru „akceptovateľnosti“ názorov a postojov šírených pravicovými extrémistickými skupinami č radikálnymi pravicovými stranami v 35 krajinách Európy. Výskumníci pri zbere dát vychádzali nielen z oficiálnych volebných výsledkov a prieskumov verejnej mienky v jednotlivých krajinách, ale aj z vlastného výskum v podobe štandardizovaného dotazníka. Databáza má slúžiť najmä ako nástroj komplexnej komparácie krajín a vývojových tendencií, pričom už dnes vďaka nej možno identifikovať odlišné charakteristiky a dynamiku extrémistických a radikálnych hnutí v rôznych krajinách Európy.

Na záver prvého dňa workshopu sa konala neformálna diskusia s Radom Slobodom, aktivistom a predstaviteľom iniciatívy „Nie v našom meste“ z Banskej Bystrice. Diskutujúci mali najskôr možnosť vidieť dva krátke dokumentárne filmy z prostredia českej a poľskej extrémistickej scény, následná debata okrem týchto materiálov reflektovala problematiku postojov slovenskej verejnosti a najvyšších politických predstaviteľov voči prejavom extrémizmu. Diskutujúci sa zamýšľali aj nad otázkou možnosti mimovládnych organizácii, občianskej spoločnosti a politických aktérov aktívne zasiahnuť do boja proti prejavom extrémizmu. Rado Sloboda tiež predstavil iniciatívu „Nie v našom meste“ a s diskutujúcimi prebral aj tému zvolenia Mariána Kotlebu za banskobystrického župana v novembri 2013 a následný vývoj politickej a spoločenskej situácie v kraji.

Druhý deň workshopu otvorila prednáška Radka Hokovského, riaditeľa pražského think – tanku Evropské hodnoty, ktorý sa zameral na komunikačné stratégie s cieľom zabrániť eskalácii napätia a polarizácie v spoločnosti. Hokovský označil za jeden z hlavných dôsledkov nárastu popularity extrémistických hnutí skutočnosť, že mainstreamové politické strany len veľmi slabo komunikujú tému extrémizmu, jeho prejavov a pôsobenia. Vzápätí predstavil a podrobnejšie opísal 7 kľúčových komunikačných a organizačných metód, ktoré odporúča predstaviteľom štandardných politických strán uplatňovať v „mediálnej vojne“ proti extrémizmu. Následná diskusia ilustrovala úspešnosť či zlyhanie rôznych metód, ktoré politici v SR i v zahraničí použili či používajú pri komunikácii o extrémizme, alebo priamo s predstaviteľmi či sympatizantmi extrémistických hnutí.

Záverečné vystúpenie workshopu patrilo právnikovi Danielovi Milovi z Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR. Keďže speaker sa téme extrémizmu odborne venuje už vyše 14 rokov, mnohé zo svojich tvrdení doložil praktickými audiovizuálnymi ukážkami či štatistickými údajmi. Venoval sa najmä ilustrácii prejavov extrémizmus, jeho vývojových trendov v súčasnosti a spôsobom, ktoré MV SR uplatňuje pri ich potieraní. Z pohľadu účastníkov išlo o najinteraktívnejší seminár, ktorý bol okrem iného zameraný na schopnosti účastníkov uplatniť nadobudnuté vedomosti o extrémizme v praxi. Záver vystúpenia patril rozboru procesu tvorby a prijímania Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 (prijatý vládou SR vo februári 2015), na ktorom prednášajúci participoval.

Úspešný priebeh workshopu a pozitívna odozva zo strany účastníkov a prizvaných expertov vytvára výborné vyhliadky na organizáciu podobných vzdelávacích podujatí a formovanie trvalej platformy expertného vzdelávania budúcich politických lídrov. Nadviazaná spolupráca so zástupcami mládežníckych politických organizácií bude pokračovať už o mesiac na ďalšom zo série vzdelávacích workshopov „NIE EXTRÉMNE!“ v Banskej Bystrici. Účasť nám už teraz prisľúbili delegáti viacerých mládežníckych politických zoskupení.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Open Society Foundations.

Viac informácií o projektoch nájdetu TU.

Fotogalériu z podujatia nájdetu TU.

20150424_214212