24/09/2017

English Slovensky

“NIE EXTRÉMNE!” – vzdelávací workshop pre mladých lídrov

apríl 24, 2015  

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v dňoch 24. a 25. apríla v hoteli Sebastian v Modre organizuje vzdelávací workshop s názvom “NIE EXTRÉMNE!”, ktorý je určený pre zástupcov mládežníckych politických organizácií. Vzostup podpory pre krajne pravicové hnutia a extrémistické skupiny sa stáva čoraz pálčivejším problémom nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách európskeho spoločenstva.

Cieľom pilotného dvojdňového workshopu je predstaviť zástupcom širokého spektra mládežníckych politických organizácií aktuálne výsledky výskumov v oblasti extrémizmu a militantnej demokracie a vytvorenie podnetného priestoru na spoluprácu pri formulácii možných protiopatrení a stratégií zameraných na boj s extrémizmom. Vzdelávanie a rozširovanie obzorov súčasných mladých lídrov má ambíciu mať preventívny charakter a pripraví budúcich politických zástupcov na to, aby k problematike extrémizmu pristupovali vecne a informovane. Medzinárodní odborníci, ktorí budú mladým lídrom prednášať sú Radka Vicenová (CENAA, Slovenská republika), Petra Vejvodová (Masarykova univerzita, Česká republika), Bulcsú Hunyadi (Political Capital Institute, Maďarsko), Radko Hokovský (Evropské hodnoty, Česká republika) a Daniel Milo (Ministerstvo vnútra SR, Slovenská republika).

Program podujatia nájdete TU

workshop_SVK