19/10/2017

English Slovensky

Nová analýza: Riziko radikalizácie v ozbrojených silách: Pohľad zvnútra.

máj 18, 2015  

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) predstavuje súbor dvoch analýz pod názvom „Riziko radikalizácie v ozbrojených silách: Pohľad zvnútra“. Autormi analýz sú Elemír Nečej, výskumný pracovník CENAA a Anna Ďurfina, výskumná pracovníčka a odborná asistentka na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Obe analýzy približujú momentálnu situáciu v armádnych zboroch a policajných zložkách SR vo vzťahu k aktuálnym témam extrémizmu a radikalizácie. Opierajúc sa o výsledky predošlých štúdií a nedávneho dotazníkového a kvalitatívneho výskumu v radoch ozbrojených síl prinášajú Nečej a Ďurfina úvodnú analýzu potenciálneho prepojenia a spolupráce medzi bývalými príslušníkmi OS a extrémistickými, polovojenskými zoskupeniami. Taktiež poukazujú na potrebu zlepšenia uplatnenia bývalých členov po odchode z ozbrojených zložiek.

Analýzy sú súčasťou projektu “Mitigating the Radicalization of Slovak Society: Research and Shaping of Counter-Extremist Strategies”, ktorý sa zameriava potenciálne hrozby a problémy týkajúce sa aktívnej podpory extrémistických hnutí zo strany príslušníkov vojenských a policajných síl.

Viac informácií o projekte nájdete TU.

Publikované s finančnou podporou Open Society Foundations.

obrázok_analýza_svk