28/06/2017

English Slovensky

Panoráma 2013 – získajte svoju kópiu

apríl 28, 2014  

Tohtoročná Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia prináša príspevky od 53 autorov, ktoré sú už tradične rozdelené do piatich kapitol: Euroatlantický priestor, Východná a juhovýchodná Európa, Blízky Východ a Afrika, Stredná, južná a juhovýchodná Ázia a Sektorový rámec.

Prvá časť knihy je venovaná euroatlantickému priestoru. Medzi hlavné témy tu patrí dôležitosť obrannej spolupráce ako aj najnovší vývoj ekonomickej krízy a jej vplyvu na obranné rozpočty členských krajín NATO a iných európskych štátov. Tento rok sa Panoráma venuje aj novej téme kybernetickej bezpečnosti, ktorá pre nás predstavuje dôležitú novú hrozbu. Pozornosť sme sa jej rozhodli venovať nielen prostredníctvom Panorámy ale aj nášho nového dlhodobého programu Globálne občianstvo v kybersvete. CENAA sa tak snaží, aby sa kybernetická bezpečnosť dostala do povedomia odborníkov zo štátnej správy a korporátnej a akademickej sféry prostredníctvom hĺbkových analýz mnohospektrálnych a prierezových otázok národnej a medzinárodnej kybernetickej bezpečnosti.

Kapitola venovaná východnej a juhovýchodnej Európe sa pozerá na vývoj vo viacerých významných oblastiach tohto regiónu. K nim určite patria ekonomické otázky vývoja ruskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, viaceré aspekty vývoja na západnom Balkáne a najmä v Kosove a súčasné problémy južného Kaukazu, ktorý je miestom jedného z našich tranzičných projektov a miestom kde sa tento rok konalo prvé Kaukazské bezpečnostné fórum. Tri roky po arabskej jari si región Blízkeho Východu a Afriky stále zaslúži pozornosť, a preto Panoráma prináša zaujímavú koláž príspevkov, ktoré mapujú najnovší vývoj situácie v krajinách ako Sýria či Mali. Tak ako po minulé roky Čína taktiež ostáva prioritou nového vydania Panorámy. Kapitola o strednej, južnej a juhovýchodnej Ázii sa ale taktiež venuje budúcnosti Afganistanu po roku 2014 a viacerým problémom jadrových zbraní.

Záver Panorámy globálneho bezpečnostného prostredia 2013 je venovaný sektorový prístupom. Články v tejto kapitole sa venujú aktuálnym otázkam extrémizmu a radikalizácie a rôznym ekonomickým témam s presahom na bezpečnosť.

Dúfame, že Panoráma 2013 Vám prinesie množstvo cenných informácii a postrehov z oblasti vývoja globálnej bezpečnosti počas predchádzajúceho roka, a že bude užitočným pomocníkom vo Vašich profesionálnych životoch.

Ak mate záujem získať výtlačok Panorámy 2013, kontaktujte nás prosím na publikacie@cenaa.org

OBSAH A ABSTRAKTY

Panorama cover