28/06/2017

English Slovensky

Panorama 2014 – call for proposals

marec 5, 2014  

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy vyhlasuje výzvu na predkladanie príspevkov. Abstrakty v anglickom jazyku pošlite na emailovú adresu: publikacie@cenaa.org do 24.marca 2014. Abstrakty v dlžke 200 až 250 slov vo formáte .doc alebo .rtf. Prosím uveďte svoje meno, priezvisko, emailovú adresu a inštituciálne zázemie.

Autori vybraných abstraktov budú informovaní prostredníctvom emailu do 21. apríla 2014. Termín pre finálnu verziu príspevkov (15 normostrán) je 15. augusta 2014.

Viac informácii o pulikácii môžete nájsť na http://cenaa.org/publikacie/panorama/

Priority pre rok 2014:

High priority topics for Panorama 2014

 • NATO and European security architecture
 • Ukraine and Eastern Partnership after Vilnius
 • Iran, Syria and broader region
 • Security and conflicts in Sub-Saharan Africa
 • Extremism as a threat for Europe

Topics that should not be omitted in Panorama 2014:

 • Security and defence cooperation in the V4 region
 • Foreign and security policies of European major powers (France, Great Britain, Germany)
 • Turkey: its position in context of Syria and Iran, “zero problems” foreign policy results
 • Russia: foreign policy, terrorism, border regions, state of democracy and rights protection
 • South Caucasus: internal and external developments, out-of-region players,
 • US Asia pivot
 • Recent developments in East and South East Asia
 • Energy security and impact of shale gas revolution
 • Cyber security
 • Current developments in theory of security studies and its impact on policy

panorama 2013