28/06/2017

English Slovensky

Predstavujeme novú Panorámu globálneho bezpečnostného prostredia

marec 13, 2014  

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy tento rok oslavuje desiate výročie od svojho vzniku a zároveň Vám s radosťou predstavuje desiate vydanie svojej vlajkovej publikácie Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia. Editormi tohtoročného vydania sú Róbert Ondrejcsák a Marian Majer. Blížiac sa celkovo k takmer 450 príspevkom, naším zámerom stále ostáva mapovať hlavný vývoj v oblasti bezpečnosti po celom svete.

Krst knihy sa uskutoční 13. marca v priestoroch Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave za účasti čestných hostí štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Petra Buriana, veľvyslancov krajín V4 a riaditeľky Medzinárodného vyšehradského fondu Karly Wursterovej, ktorý sa zároveň stanú krstnými rodičmi publikácie.

Vznik publikácie by nebol možný bez finančnej podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Medzinárodného vyšehradského fondu ako aj podpory a spolupráce našich partnerov Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov, českého Ústavu medzinárodných vzťahov a Maďarského inštitútu medzinárodných vzťahov.

Tohtoročná Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia prináša príspevky od 53 autorov, ktoré sú už tradične rozdelené do piatich kapitol: Euroatlantický priestor, Východná a juhovýchodná Európa, Blízky Východ a Afrika, Stredná, južná a juhovýchodná Ázia a Sektorový rámec.

Prvá časť knihy je venovaná euroatlantickému priestoru. Medzi hlavné témy tu patrí dôležitosť obrannej spolupráce ako aj najnovší vývoj ekonomickej krízy a jej vplyvu na obranné rozpočty členských krajín NATO a iných európskych štátov. Tento rok sa Panoráma venuje aj novej téme kybernetickej bezpečnosti, ktorá pre nás predstavuje dôležitú novú hrozbu. Pozornosť sme sa jej rozhodli venovať nielen prostredníctvom Panorámy ale aj nášho nového dlhodobého programu Globálne občianstvo v kybersvete. CENAA sa tak snaží, aby sa kybernetická bezpečnosť dostala do povedomia odborníkov zo štátnej správy a korporátnej a akademickej sféry  prostredníctvom hĺbkových analýz mnohospektrálnych a prierezových otázok národnej a medzinárodnej kybernetickej bezpečnosti.

Kapitola venovaná východnej a juhovýchodnej Európe sa pozerá na vývoj vo viacerých významných oblastiach tohto regiónu. K nim určite patria ekonomické otázky vývoja ruskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, viaceré aspekty vývoja na západnom Balkáne a najmä v Kosove a súčasné problémy južného Kaukazu, ktorý je miestom jedného z našich tranzičných projektov a miestom kde sa tento rok konalo prvé Kaukazské bezpečnostné fórum. Tri roky po arabskej jari si región Blízkeho Východu a Afriky stále zaslúži pozornosť, a preto Panoráma prináša zaujímavú koláž príspevkov, ktoré mapujú najnovší vývoj situácie v krajinách ako Sýria či Mali. Tak ako po minulé roky Čína taktiež ostáva prioritou nového vydania Panorámy. Kapitola o strednej, južnej a juhovýchodnej Ázii sa ale taktiež venuje budúcnosti Afganistanu po roku 2014 a viacerým problémom jadrových zbraní.

Záver Panorámy globálneho bezpečnostného prostredia 2013 je venovaný sektorový prístupom.  Články v tejto kapitole sa venujú aktuálnym otázkam extrémizmu a radikalizácie a rôznym ekonomickým témam s presahom na bezpečnosť.

Dúfame, že Panoráma 2013 Vám prinesie množstvo cenných informácii a postrehov z oblasti vývoja globálnej bezpečnosti počas predchádzajúceho roka, a že bude užitočným pomocníkom vo Vašich profesionálnych životoch.

Ak mate záujem získať výtlačok Panorámy 2013, kontaktujte nás prosím na publikacie@cenaa.org

OBSAH A ABSTRAKTY

1897893_231732300284335_75837050_n