28/06/2017

English Slovensky

Prezentácia publikácie – Panoráma 2013

marec 17, 2014  

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy spoločne s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave usporiadalo vo štvrtok, 13. marca 2014 prezentáciu najnovšieho vydania vlajkovej publikácie CENAA Panorámy globálneho bezpečnostného prostredia.

Prezentácie sa okrem krstných rodičov štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Petra Buriana, veľvyslancov krajín V4 a riaditeľky Medzinárodného vyšehradského fondu Karly Wursterovej zúčastnili aj predstavitelia diplomatického zboru, pracovníci štátnych inštitúcii, zástupcovia neziskového sektora a akademickej obce a samozrejme viacerí autori, ktorý svojimi článkami prispeli do Panorámy 2013.

Vznik publikácie by nebol možný bez finančnej podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Medzinárodného vyšehradského fondu ako aj podpory a spolupráce našich partnerov Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov, českého Ústavu medzinárodných vzťahov a Maďarského inštitútu medzinárodných vzťahov.

Tohtoročná Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia prináša príspevky od 53 autorov, ktoré sú už tradične rozdelené do piatich kapitol: Euroatlantický priestor, Východná a juhovýchodná Európa, Blízky Východ a Afrika, Stredná, južná a juhovýchodná Ázia a Sektorový rámec.

Dúfame, že Panoráma 2013 Vám prinesie množstvo cenných informácii a postrehov z oblasti vývoja globálnej bezpečnosti počas predchádzajúceho roka, a že bude užitočným pomocníkom vo Vašich profesionálnych životoch.
Ak mate záujem získať výtlačok Panorámy 2013, kontaktujte nás prosím na publikacie@cenaa.org

P1040303  P1040307