19/10/2017

English Slovensky

Reforma bezpečnostného sektora na Južnom Kaukaze: semináre v Bratislave a vo Varšave

apríl 26, 2013  

CENAA, v spolupráci s partnermi z Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska a Poľska zorganizovala dva semináre, v Bratislave a vo Varšave, v rámci dlhodobého projektu zameraného na reformu bezpečnostného sektora na Južnom Kaukaze.

Prvé podujatie sa uskutočnilo 22. apríla v Bratislave. Seminár otvorili Peter Burian, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Karla Wursterová, riaditeľka Medzinárodného Visegrádskeho fondu, a Róbert ONdrejcsák, riaditeľ CENAA.

Experti zo šiestich krajín diskutovali o súčasných výzvach v oblasti reformy bezpečnostného sektora v Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, jako aj o stredoeurópskych skúsenostiach v tejto oblasti. Expertov z Južného Kaukuazu na ďalší deň prijal Peter Burian, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ako aj odborníci z Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva obrany SR.

Výskumná cesta pokračovala v Poľsku, kde CENAA a PISM spoločne zorganizovali seminár o regionálnej dynamike na Južnom Kaukuaze a konzekvenciách pre NATO a EU (25. apríla). Varšavský seminár pokrýval všetky témy súvisiace s bezpečnosťou na Južnom Kaukaze, ako aj vzťahy regiónu s najdôležitejšími strategickými hráčmi.

Program (Bratislava)

Program (Varšava)

 

Projekt bol podporený Medzinárodným Vyšehrádskym fondom.