28/06/2017

English Slovensky

Regionálny seminár v Tbilisi (27.máj 2013)

máj 28, 2013  

V pondelok 27. mája CENAA v spolupráci s Gruzínskou nadáciou pre strategické štúdie a medzinárodné vzťahy (GFSIS) zorganizovala regionálny odborný seminár v Tbilisi (Gruzínsko), ktorého sa zúčastnili poprední experti z krajín V4 and C3 (Južný Kaukaz). Cieľom seminára bolo diskutovať o reforme bezpečnostného sektora v Strednej Európe a na Južnom Kaukaze – porovnanie a aplikácia skúseností krajín V4. Seminár bol zorganizovaný v rámci dlhodobého projektu CENAA na Južnom Kaukaze v oblasti reformy bezpečnostného sektora.

Program

 

Projekt bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.