19/10/2017

English Slovensky

Závery konferencie “Prvé kaukazské bezpečnostné fórum”, Tbilisi

január 22, 2014  

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v spolupráci s Gruzínskou nadáciou pre strategické štúdia a medzinárodné vzťahy (GFSIS) predstavujú závery  medzinárodnej konferencie s názvom “Prvé kaukazské bezpečnostné fórum”, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10.-11. decembra 2013 v Tbilisi.

Konferencia mala ambíciu stať sa hlavným fórom pre vládnych predstaviteľov, akademickú sféru, zástupcov mimovládnej sféry, expertov a zástupcov médií z Južného Kaukazu ako aj krajín a medzinárodných organizácií zapojených v regióne, s cieľom diskutovať najkľúčovejšie otázky súvisiace s širším regiónom. Našim cieľom je založiť tradíciu prestížnej a vysoko uznávanej medzinárodnej zahraničnopolitickej a bezpečnostnej konferencie v regiónu Južného Kaukazu organizovanej na ročnej báze. Zapojenie expertov zo 4 kontinentov a viac ako 20 krajín zaručí širokú medzinárodnú pozornosť. Pridanou hodnotou konferencie bola aj účasť najvyšších politických predstaviteľov juhokaukazského regiónu, ktorí odprezentovali strategické smerovanie ich krajín po Vilniuskom summite Európskej únie s krajinami Východného partnerstva. Ich diskusiu zachytávajú práve spomínané závery.

“Prvé kaukazské bezpečnostné fórum” zaujalo média. Záznamy rozhovorov z konferencie si môžete pozrieť tu:

ZÁVERY (EN)

SCSF zavery uvod obrazek

Konferencia sa uskutočnila s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.