Sunday, September 24th, 2017

Oblasti nestability v juhovýchodnej Ázii

      Filed under: Asia

Možnosti a limity zapojenia tretích strán v juhoázijských konfliktoch

      Filed under: Asia

Kórejské bludisko

      Filed under: Asia

India na ceste k štatútu globálnej mocnosti

Ekonomický rozvoj Číny a jej meniace sa priority: implikácie pre krajiny EÚ

      Filed under: Asia, EU and European security

Čínska cesta

      Filed under: Asia, Other

Afganistan: tranzícia si stále žiada veľa

      Filed under: Asia

Stredná Ázia a Južný Kaukaz: „revolúcie“, klany, narkodžihád, diktátori a geopolitika

ASEAN: formovanie identity

      Filed under: Asia

Afganistan

      Filed under: Asia

Úvod Hlavnou výzvou pre Afganistan bolo v  uplynulom roku ukončenie prvej a najzásadnejšej etapy demokratickej transformácie. V konkrétnych podmienkach to znamenalo predovšetkým uskutočnenie prvých slobodných prezidentských a parlamentných volieb v histórii krajiny, ale i celkovú stabilizáciu bezpečnostnej a ekonomickej situácie. Tento cieľ sa však podarilo naplniť len čiastočne – parlamentné voľby boli presunuté na polovicu roku 2005, pretrváva vysoké riziko [...]

Next Page »