Sunday, September 24th, 2017

Nacionalisticko- -separatistický terorizmus v Európe: kríza identity

Organizovaný zločin ako multisektorová bezpečnostná hrozba

      Filed under: Emerging threats, Extremism

Politický Islám: integrácia islámistov do politického systému

      Filed under: Extremism, Middle East

Náboženský extrémizmus, sekuritizácia náboženstva, strety identít

      Filed under: Extremism

Irak: obnova a násilie

Iránsky jadrový program

Stredná Ázia a Južný Kaukaz: „revolúcie“, klany, narkodžihád, diktátori a geopolitika

Juhovýchodná Ázia

      Filed under: Asia, Extremism

Úvod Juhovýchodná Ázia je dlhodobo spleťou rozličných bezpečnostných rizík a hrozieb. Etnická i náboženská rôznorodosť spôsobuje pretrvávanie napätia medzi jednotlivými skupinami, často končiaceho násilnými stretmi rôzneho rozsahu. Kresťansko-moslimské súperenie na indonézskych Molukách, moslimsko-budhistické strety v Thajsku, či spor Malajcov a Indiánov na území Malajzie sú hlavnými príkladmi takéhoto druhu nepokojov. No i politické, ekonomické a sociálne nerovnosti sú nezanedbateľnými faktormi vplývajúcimi [...]

Extremism vs. Armed Forces

  Introduction Extremism starts to be one of the most dangerous antisocial phenomena in the modern democratic society, which is characterized by diversity of ideas and opinions. It is becoming more visible through the demonstration of racism and intolerance by that part of the society which is inclining towards extremely idealistic and radical standpoint and [...]

Trans-National Cooperation of Right-Wing Extremists in East-Central Europe

  Abstract: This article describes and analyses trans-national cooperation of right-wing extremist parties and movements in East-Central Europe. It deals with contacts and organizations of various extreme right actors within various fields (a. o. education, subcultures etc.). It comes to conclusion that impact of Western (German, American, British) extreme right as well as Eastern extreme [...]