Sunday, September 24th, 2017

Spolupráca medzi NATO a EÚ v postkonfliktnej fáze

Vojenské koalície: staronový fenomén medzinárodnej bezpečnosti

Austrália a Oceánia

Ruská federácia: tiché znovuzrodenie

Slovensko v NATO, EÚ a BR OSN: na ceste k plnohodnotnému členstvu

Bezpečnosť SR: medzi NATO a EÚ

SEVEROATLANTICKÁ ALIANCIA V PROCESE TRANSFORMÁCIE

      Filed under: NATO

Úvod NATO je na začiatku druhej fázy transformácie od konca studenej vojny. Prvá fáza sa úspešne zavŕšila v turbulentnom roku 1999 prijatím Strategickej koncepcie NATO,  troch nových členských krajín zo strednej Európy a v neposlednom rade vojnou v Kosove. Po skončení bojov sa zdalo, že aliancia definitívne našla odpoveď na výzvy, ktoré priniesol koniec studenej [...]

Georgia

Threat Perception of Georgia and its Implications for Security Sector: Georgia’s Russian roulette The security sector of Georgia went through a critical test during Georgian-Russian war in 2008. The bitter experience of the August war revealed both negative and positive aspects of the country’s security system. The South Caucasus is characterized by extremely turbulent security [...]

ARMENIA

Security sector reforms (SSR) and its governance were among the new challenges for the newly independent states of the post-Soviet space, including those in the South Caucasus. After 70 years of strong control by a totalitarian or semi-totalitarian regime with powerful security forces, especially the KGB, the three newly-independent countries – Armenia, Azerbaijan and Georgia [...]

NOVÁ SEVEROATLANTICKÁ ALIANCIA (NATO)

      Filed under: NATO

1. Dynamika reforiem NATO V roku 1999 NATO uzatváralo prvé desaťročie svojho pôsobenia v nových podmienkach a pri tejto príležitosti vyvrcholila aj prvá fáza jeho transformácie, ktorá sa týkala prispôsobovania Aliancie permanentne sa meniacemu regionálnemu bezpečnostnému  prostrediu.  Skúsenosti ukázali, že medzinárodné krízy a nové typy bezpečnostných hrozieb si vyžadujú, aby proces reforiem Aliancie bol kontinuálny a udržiaval [...]

Next Page »