Sunday, September 24th, 2017

Morálna a bezpečnostná dimenzia rozvojovej pomoci a rozvojová politika SR

Vojenské misie: slovenské „lessons learned“

Slovensko v NATO, EÚ a BR OSN: na ceste k plnohodnotnému členstvu

Bezpečnosť SR: medzi NATO a EÚ

11 Slovenské strategické fórum. Kyberbezpečnosť na Slovensku: výzvy a príležitosti

Závery z 11. Slovenského strategického fóra, ktoré sa konalo v dňoch 8. – 9. novembra 2013 v Beladiciach Úvod Jedenáste Slovenské strategické fórum sa konalo v dňoch 8. a 9. novembra 2013 v Beladiciach, tentokrát ako súčasť programu Globálne občianstvo v kybersvete (Global Netizenship in Cyber World), ktorým chce CENAA prispieť k rozvoju diskusie o kyberbezpečnosti na Slovensku.  Téma bola [...]

Slovakia

  Slovakia has during the twenty years since its establishment passed admirable changes in many areas. It has changed from a post-communist country, which had as a part of the Czech-Slovak Federative Republic been struggling with its feelings of inferiority and political and economic insignificance, to a stable and established member of the European Union and [...]

Slovak Foreign Policy after EU and NATO Accession

  Becoming a member of the EU and NATO in 2004 fulfilled the SlovakRepublic’s foreign policy priorities after gaining independence in 1993. At the same time it was an international acknowledgement of reaching the end of the internal democratic transformation after the fall of the communist regime at the turn of the 80´s and 90´s [...]