Sunday, September 24th, 2017

Spolupráca medzi NATO a EÚ v postkonfliktnej fáze

Vojenské koalície: staronový fenomén medzinárodnej bezpečnosti

Austrália a Oceánia

Ruská federácia: tiché znovuzrodenie

Slovensko v NATO, EÚ a BR OSN: na ceste k plnohodnotnému členstvu

Bezpečnosť SR: medzi NATO a EÚ

Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti: k stabilizácii postsovietskeho priestoru

Európska bezpečnostná a obranná politika: názory slovenských expertov

Slovakia

  Slovakia has during the twenty years since its establishment passed admirable changes in many areas. It has changed from a post-communist country, which had as a part of the Czech-Slovak Federative Republic been struggling with its feelings of inferiority and political and economic insignificance, to a stable and established member of the European Union and [...]

Poland

Threat perception and its implications for security sector As is believed by Polish expert community and expressed in the most important documents including security threat assessments, in a short-term perspective Poland will not face any major or dramatic shift in its security environment, both in a regional as well as global dimension (see National Security [...]

Next Page »