Thursday, October 19th, 2017

English Slovensky

Books


 • Bátor, Peter. – Ondrejcsák, Róbert. (eds.): Panorama of global security environment 2014. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava 2015, 672 pp.
 • Ondrejcsák, R. – Rhodes, M. (ed.): NATO´s Future Operations. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2014, 122 pp.

Padrtová, B. (ed.): Security Sector Reform Action Plans for the South Caucasus countries. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2014, 78 pp.

Kokoshynskyi, O. (ed.): Ukraine’s Security Sector Reform: The Agenda and the Way Forward. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava-Kyiv 2014, 146 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mareš, M.: Rozpoznávanie politického extrémizmu na Slovensku. Príručka pre identifikáciu extrémistických symbolov. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava, 2013, 68 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Majer, M. (Ed.): Security Studies. University Textbook. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2013, 176 pp.

 

 

 

 

 • Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. (eds.): Panorama of global security environment 2012. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2012, 714 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 • Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. – Valášek, T. (eds.): Panorama of global security environment 2011. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2011, 715 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lupták, Ľ. – Ondrejcsák, R. – Valášek, T. (eds.): Panoráma 2007 – 2008Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2008, 623 pp.

 

 

 

 

 • Ondrejcsák, R. – Ejdus, F. (Eds.): Slovakia and Serbia – Experiences from Transatlantic Integration and Security Sector Reform, Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA) – Centre for Civil-Military Relations (CCMR), Bratislava – Beograd, 2008, 143 strán.

 

 

 

 • Ondrejcsák, R.: Zahraničná a bezpečnostná politika Spojených štátov. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava 2009, 128 strán.

 

 

 

 

 • Ondrejcsák, R. –Tarasovič, V. – Nečej, E. (Eds.): Experiences from Transatlantic Integration and Security Sector Reform and implications for partner countries. Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2008, 116 strán.

 

 

 

 • Ondrejcsák, R. –Tarasovič, V. – Nečej, E. (Eds.): Досвід Словаччини з реформи безпекового сектору та його застосування  в державах-партнерах НАТО (Skúsenosti Slovenska z reformy bezpečnostného sektoru a ich aplikácia v partnerských štátoch NATO). Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2008, 120 strán. v ukrajinčíne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade záujmu o publikácie CENAA nás kontaktujte prosím na bodnarova@cenaa.org.