24/09/2017

English Slovensky

Formovanie bezpečnostnej a zahraničnej politiky


Konferencie

CENAA je pravidelným organizátorom niekoľkých špičkových konferencií v oblasti bezpečnostných politík a medzinárodných vzťahov.

Ďalšie informácie o konferenciách CENAA

Strategické fórum

Slovenské strategické fórum je stretnutie analytikov a expertov, akademikov, zástupcov parlamentu, vládnych štruktúr  za okrúhlym stolom, ktorí majú záujem otvorene diskutovať, expertne hodnotiť a prichádzať s progresívnymi myšlienkami vo vzťahu k otázkam spojených s euroatlantickou a slovenskou bezpečnostnou politikou.

Ďalšie informácie o Strategickom fóre…

Okrúhle stoly

CENAA in cooperation with Czech and German experts organized round table about cross-border cooperation of extremist groups as a security threat for Central Europe. In a group of 25 Central-European experts the main themes of discussion were financing, ideological and organizational cooperation as well as counter-extremist measures.

Ďalšie informácie o Okrúhlych stoloch…