23/10/2017

English Slovensky

CENAA Analysis – Central Europe on the Road to Illiberalism

január 19, 2017  

CENAA Vám prináša novú analýzu s názvom “Central Europe on the Road to Illiberalism”, ktorú pripravila Viera Žúborová z Fakulty sociálnych vied a európskych štúdií Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.

Illiberalism final 1-page-001