24/09/2017

English Slovensky

Ciele


Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy je nezávislou mimovládnou organizáciou, ktorá sa zaoberá aktivitami v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. V rámci týchto aktivít CENAA realizuje projekty a výskum, organizuje odborné podujatia a vydáva publikácie s partnermi zo Slovenska aj zo zahraničia. K významným aktivitám patria aj školenia a tréningy pre predstaviteľov partnerských štátov z regiónov, ktoré susedia s EU a NATO ako aj z mimoeurópskych regiónov.

Cieľom CENAA je prispievať k strategickej diskusii na Slovensku a v Euroatlantickom priestore, participovať na výchove novej generácie odborníkov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a prispievať k stabilite a rozvoju v partnerských štátoch prostredníctvom vzdelávacích aktivít a tréningov.