24/09/2017

English Slovensky

Ľudia


TCfotoMgr. Tomáš Čižik

Riaditeľ 

Výskumné témy: zahraničná politika USA, NATO, bezpečnostná politika, Afganistan, informačná vojna

Tomáš Čižik vyštudoval magisterský stupeň štúdia v odbore európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Bakalársky titul z oblasti medzinárodných vzťahov získal na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Výskum v rámci štúdia: Budúci bezpečnostný vývoj v Afganistane, Defenzívny vs. ofenzívny realizmus v druhej vojne v Zálive – Irak 2003. Vo svojej diplomovej práci sa venoval Komparatívnej analýze sovietskej a americkej prítomnosti v Afganistane. V súčasnosti je študentom doktorandského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Témou jeho dizertačnej práce je úloha informačnej vojny v moderných konfliktoch. V CENAA pôsobí od roku 2013.

Kontakt: cizik@cenaa.org 

vieraPhDr. Viera Žúborová, Ph.D.

Staršia výskumná pracovníčka

Výskumné témy: Politická komunikácia, Migračný diskurz, Tranzícia, Post-komunizmus

Viera Žúborová pôsobí od roku 2008 na Fakulte sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave ako vedúca Katedry politických vied a európskych štúdií. Taktiež pôsobí ako zástupkyňa šéf-editora Slovenského žurnálu politických vied (Slovak Journal of Political Sciences). V CENAA pôsobí od roku 2016. Zaoberá sa výskumom politickej komunikácie, migračného diskurzu, tranzície a post-komunizmu. Spolupracuje taktiež ako výskumná pracovníčka na Université libre de Bruxelles. Je zakladateľkou neziskovej organizácie Trnavská alternatíva a spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Mladá archa, kde pôsobila od roku 2015 ako riaditeľka. Obidve neziskové organizácie sa zameriavajú na rôzne vzdelávacie a kreatívne aktivity podporujúce kritické myslenie študentov a mládeže, vrátane projektov zameraných na rozvoj verejného priestoru a aktívnej participácie na lokálnej úrovni. Od roku 2015 pravidelne píše pre Aktuality.sk.

Kontakt: viera.zuborova@ucm.sk

16507148_10212179439576419_339499670_nMgr. Ingrid Borárošová

Výskumná pracovníčka

Ingrid Borárošová získala magisterský titul v odbore Politológia na Fakulte filozofie Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberala problémom nelegálnej migrácie. V súčasnosti pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, kde študuje na doktorandskom stupni odbor Európske štúdia. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje integrácii migrantov na Slovensku. V CENAA pôsobí od roku 2015.