24/09/2017

English Slovensky

Podujatia


Konferencie

CENAA je pravidelným organizátorom niekoľkých špičkových konferencií v oblasti bezpečnostných politík a medzinárodných vzťahov.

Ďalšie informácie o konferenciách CENAA

 

Summer School for Young Professionals

Hlavným cieľom tohto medzinárodného projektu je príprava mladých profesionálov, expertov a politikov na ďalší odborný-kariérny postup v zahraničnej a bezpečnostnej politike. Prednášky a interaktívne diskusie sú vedené poprednými odborníkmi z medzinárodných a slovenských organizácii. Geograficky je projekt zameraný na V4, východnú Európy, balkánske štáty a Južný Kaukaz.

Viac informácií o  Summer School for Young Professionals…

Strategické fórum

Slovenské strategické fórum je stretnutie analytikov a expertov, akademikov, zástupcov parlamentu, vládnych štruktúr  za okrúhlym stolom, ktorí majú záujem otvorene diskutovať, expertne hodnotiť a prichádzať s progresívnymi myšlienkami vo vzťahu k otázkam spojených s euroatlantickou a slovenskou bezpečnostnou politikou.

Ďalšie informácie o Strategickom fóre…

Diskusné kluby

Diskusné kluby sú nepravidelné a neformálne stretnutia „pri káve“, ktoré CENAA organizuje už štvrtý rok. Vždy je pozvaný jeden speaker na konkrétnu tému, ktorá sa určí v rámci konzultácie s participantmi. Ako z názvu klubov vyplýva, dôraz je kladený na diskusiu, takže speakrovou úlohou je najmä predstaviť tému, urobiť krátky úvod a reagovať na otázky z publika. Diskusné kluby organizuje Centrum pre európske a severoatlantické záležitosti (CENAA) v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung (FES) a konajú sa približne 3-5 krát za semester v priestoroch UKF v Nitre, UMB v Banskej Bystrici a taktiež na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Viac informácií o diskusných kluboch…

Okrúhle stoly

CENAA in cooperation with Czech and German experts organized round table about cross-border cooperation of extremist groups as a security threat for Central Europe. In a group of 25 Central-European experts the main themes of discussion were financing, ideological and organizational cooperation as well as counter-extremist measures.

Ďalšie informácie o Okrúhlych stoloch…