24/09/2017

English Slovensky

Diskusné kluby


Diskusné kluby sú nepravidelné a neformálne stretnutia „pri káve“, ktoré CENAA organizuje už štvrtý rok. Vždy je pozvaný jeden speaker na konkrétnu tému, ktorá sa určí v rámci konzultácie s participantmi. Ako z názvu klubov vyplýva, dôraz je kladený na diskusiu, takže speakrovou úlohou je najmä predstaviť tému, urobiť krátky úvod a reagovať na otázky z publika. Diskusné kluby organizuje Centrum pre európske a severoatlantické záležitosti (CENAA) v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung (FES) a konajú sa približne 3-5 krát za semester v priestoroch UKF v Nitre, UMB v Banskej Bystrici a taktiež na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Diskusie prebiehajú v slovenčine a v angličtine.

Zimný semester 2012/2013 (predbežný plán)

Ekonomická univerzita, Bratislava

„Finančný sektor: Hrozba bezpečnosti Európy/sveta?“
September, 2012

„Postavenie Francúzska v európskom bezpečnostnom priestore po prezidentských voľbách 2012“
Október, 2012

„Budúcnosť krajín Západného Balkánu v súvislosti s euroatlantickou integráciou“
November, 2012

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

„Aktuálna situácia v krajinách MENA regiónu.“
September, 2012

„Zmeny zahraničnej a bezpečnostnej politiky USA po voľbách 2012“
Október, 2012

„Je kríza euroatlantického priestoru reálna?“
November, 2012

„Ekonomický rast krajín BRIC a ich vplyv na svetový poriadok“
November, 2012

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

„Práca poradcu generálneho tajomníka OSN“
September, 2012

„Chorvátsko ako nováčik v EÚ“
December, 2012

disk.klubydisk.klub2

FES-logo

S podporou Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike