24/09/2017

English Slovensky

Prvé kaukazské bezpečnostné fórum (Tbilisi, 10.-11. december 2013)


CENAA v spolupráci s Gruzínskou nadáciou pre strategické štúdia a medzinárodné vzťahy (GFSIS) organizovala medzinárodnú konferenciu s názvom “Prvé kaukazské bezpečnostné fórum”.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 10.-11. decembra 2013 v Tbilisi.

Konferencia má ambíciu stať sa hlavným fórom pre vládnych predstaviteľov, akademickú sféru, zástupcov mimovládnej sféry, expertov a zástupcov médií z Južného Kaukazu ako aj krajín a medzinárodných organizácií zapojených v regióne, s cieľom diskutovať najkľúčovejšie otázky súvisiace s širším regiónom. Našim cieľom je založiť tradíciu prestížnej a vysoko uznávanej medzinárodnej zahraničnopolitickej a bezpečnostnej konferencie v regiónu Južného Kaukazu organizovanej na ročnej báze. Zapojenie expertov zo 4 kontinentov a viac ako 20 krajín zaručí širokú medzinárodnú pozornosť.

Pridanou hodnotou konferencie bola aj účasť najvyšších politických predstaviteľov juhokaukazského regiónu, ktorí odprezentovali strategické smerovanie ich krajín po Vilniušskom summite Európskej únie s krajinami Východného partnerstva.

Vstup na konferenciu len pre zaregistrovaných účastníkov.

Program (EN)

 imagesCAR0ZY82

Konferencia sa uskutočnila s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.