24/09/2017

English Slovensky

Druhé juhokaukazské bezpečnostné fórum (Tbilisi, 18.-19.november)


P dsc_9680-horz

CENAA v spolupráci s GFSIS (Gruzínska nadácia pre strategické štúdia a medzinárodné vzťahy) zorganizovala medzinárodnú konferenciu s názvom “Druhé juhokaukazské bezpečnostné fórum: Nové regionálne bezpečnostné prostredie a globálne výzvy”.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 18.-19. novembra 2014 v Tbilisi.

Konferencia je hlavným fórom pre vládnych predstaviteľov, akademickú sféru, zástupcov mimovládnej sféry, expertov a zástupcov médií z Južného Kaukazu ako aj krajín a medzinárodných organizácií zapojených v regióne, s cieľom diskutovať najkľúčovejšie otázky súvisiace s širším regiónom.

Oficiálnym jazykom konferencie je angličtina.

PROGRAM

Závery z 2. Juhokaukauzského bezpečnostného fóra

Registrácia do: 13. novembra, 24:00.

imagesCAR0ZY82

Vstup na konferenciu je len pre zaregistrovaných účastníkov.

Konferencia sa uskutočnila s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SLOVAKAID).

visegrad_fund_logo_blue_800                             Logo_Slovakaid