24/09/2017

English Slovensky

NATO 2020 (Bratislava, október 2012)


NATO 2020 a ozbrojené sily: ako ďalej (2.-3. októbra 2012)

Po 11. septembri 2001, misii NATO v Afganistane a Líbyi sa v 21. storočí bezpečnostné prostredie postupne mení. Finančná kríza a rozpočtové škrty zhoršili podmienky pre efektívne zabezpečovanie obrany naprieč euroatlantickým priestorom. Hoci princípy, akými sú Článok 5, odhodlanie na obranu územia štátov Aliancie, ako aj ich obyvateľov a záujmov, sú stále dôležité, objavujú sa nové výzvy pre Alianciu (kybernetická bezpečnosť, energetická bezpečnosť, pirátstvo, atď.). Aj po roku 2014 má NATO ambíciu pôsobiť ako najsilnejšia vojenská aliancia na svete s globálnymi strategickými spôsobilosťami. V post-afgánskej ére bude NATO čeliť otázke, ako definovať svoje základné úlohy a realizovať ich prostredníctvom nového druhu operácií.

Otázka misií NATO je prepojená so spôsobilosťami. Je potrebné odpovedať na otázku, aký druh spojeneckých ozbrojených síl sa bude musieť rozvíjať, aby bolo v prípade potreby možné konať rýchlo, rozhodne a presne. Len niekoľko dní pred stretnutím ministrov členských štátov NATO má preto konferencia NATO 2020 a ozbrojené sily: ako ďalej ambíciu zhromaždiť na jednom mieste lídrov V4, NATO a EÚ, aby spolu s renomovanými analytikmi a zástupcami mimovládnej sféry priniesli hodnotné podnety do diskusie o budúcich strategických operáciách Aliancie a charaktere ozbrojených síl do roku 2020.

Program konferencie

Závery konferencie

Témy panelových diskusií:

1. Za horizontom 2014: misia NATO v post-afgánskej ére

Strategický plán pre Afganistan prijatý na summite v Chicagu v máji 2012 definuje parametre medzinárodnej pomoci pre Afganistan po roku 2014. V poslednom desaťročí boli členské štáty NATO angažované vo vojne v Afganistane, Iraku a najnovšie v Líbyi. V súčasnosti nie je možné predvídať rovnako rozsiahly, dlhodobý a finančne náročný konflikt, akým je konflikt v Afganistane. Základnou otázkou preto zostáva, ako môže návrat Aliancie k teritoriálnej obrane ovplyvniť jej schopnosť viesť expedičné operácie. Ponúka sa tak cesta zdokonaľovania plánovania a výcviku naprieč spojeneckými krajinami.

2. Budúcnosť inteligentnej obrany

Koncept inteligentnej obrany („Smart Defense“) je odpoveďou na znižovanie rozpočtov na obranu a na fiškálnu a ekonomickú krízu vo všetkých štátoch Aliancie. Koncept bol predstavený Generálnym tajomníkom NATO Andersom F. Rasmussenom v Mníchove vo februári minulého roka. Princípy špecializácie, prioritizácie a spolupráce boli zhmotnené v takmer dvoch tuctoch konkrétnych projektov schválených členmi NATO v Chicagu v máji 2012. Dva roky po Lisabonskom summite NATO máme odpoveď na rozpočtové obmedzenia v podobe AGS, protiraketovej obrany, obrany vzdušného priestoru a niektorých iných bezpečnostných a obranných projektov.

3. Partnerstvá NATO: regionálni hráči a komplexný prístup

V súčasnosti je NATO medzinárodnou organizáciou s najväčším počtom a kvalitou partnerstiev na svete. Operácia ISAF môže slúžiť ako model operácie, ktorý vytvoril
potenciál Aliancie stanoviť dlhodobo trvajúce a vzájomne výhodné partnerstvá, v rámci ktorých Aliancia spolupracuje s desiatkami aktérov naprieč krajinami. Partnerské krajiny a organizácie prispievajú k operáciám NATO ľudským kapitálom, technologicky, alebo finančne. NATO sa pravdepodobne vráti k teritoriálnej obrane a spojenci budú musieť redefinovať partnerstvá a pravdepodobne vytvoriť nové.

4. Operácie po Afganistane: dopad na charakter ozbrojených síl

Od konca deväťdesiatych rokov NATO sústredilo svoju pozornosť najmä na štyri svetové regióny: Balkán, Stredomorie, Stredný východ a Indický oceán. Misie KFOR a ISAF sa transformujú na výcvikové a policajné misie. Z tohto dôvodu je potreba aktualizácie obranného plánovania a štruktúr ozbrojených síl na aliančnej i národnej úrovni mimoriadne naliehavá. Pripravuje sa reforma operačného velenia Aliancie, NATO sa zameriava viac na východ. Niekoľko členov Aliancie a partnerských krajín pripravilo hodnotenia obrany a začalo s ich praktickou realizáciou.

logo-tile