24/09/2017

English Slovensky

NATO Young Leaders Forum on Afghanistan (Bratislava, december 2012)


Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v spolupráci s NATO PDD a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  v dňoch 9.-13. decembra 2012 zorganizovalo 7.ročník NATO Young Leaders Forum on Afghanistan.

NATO Young Leaders Forum on Afghanistan je platforma, ktorá každoročne združuje približne 50 mladých profesionálov a lídrov z členských krajín NATO, partnerských krajín NATO a afganského regiónu s cieľom diskutovať o problémoch a výzvach, ktorým čelí Afganistan. Predtým ako spojenci odovzdajú zodpovednosť za správu a bezpečnosť Afganistanu do rúk samotných občanov Afganistanu je nevyhnutné posilniť ich schopnosti. Projekt tak usiluje o posilnenie kompetencií Afganistanu v oblasti správy štátu, bezpečnosti a administratívy. Starostlivým výberom účastníkov z rôznych regiónov a s rôznym profesionálnym pozadím fórum umožňuje vniesť odlišné perspektívy do diskusie o budúcnosti Afganistanu, ktorá bude formovaná práve účastníkmi fóra.

Na účastníkov čakal bohatý program vrátane prednášok a diskusií so slovenskými ale aj medzinárodnými odborníkmi, ako napríklad zástupkyňou generálneho tajomníka NATO pre verejnú diplomaciu Kolinda-Grabar Kitarovič, či bvalým zástupcom EÚ pre Afganistan a Pakistan – Michael Semple; videokonferencia s Asistenčnou misiou OSN pre Afganistan, premietanie filmu „Sám vojak v poli“ v priestoroch kinosály Ministerstva obrany SR za prítomnosti  štátneho tajomníka Miloša Koterca a exkurzia v Národnej rade SR.

Účastníci fóra prijali Deklaráciu o budúcnosti Afganistanu.

deklaracia picture

V deklarácii, ktorú v najbližších dňoch organizátori podujatia zašlú Generálnemu tajomníkovi  NATO Anders Fogh Rasmussenovi a afganskému prezidentovi Karzaiovi, profesionáli z celého sveta požadujú mnohé reformy v oblasti správy štátu, bezpečnosti, sociálno-ekonomického vývoja a iných. Podľa mladých lídrov Afganistan o niekoľko rokov musí byť krajinou, ktorá je schopná chrániť svojich obyvateľov pred nebezpečenstvom, ktorá je schopná spravovať štát a ktorá je schopná dosiahnuť udržateľný rast a rozvoj.

V súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami odporúčajú politickým lídrom vykonať dôsledné sčítanie voličov, aby sa zabránilo nedemokratickému volebnému správaniu. Problematickou oblasťou ostáva tiež korupcia a nízka vymožiteľnosť ľudských práv. Účastníci fóra vítajú nárast počtu a zlepšenie kvality afganských bezpečnostných síl, zdôrazňujú ale tiež potrebu zamerať sa na lokálnu úroveň miestnej polície a spoluprácu Afganistanu a Pakistanu v oblasti spravodajstva.

„Znepokojuje nás pomalý ekonomický vývoj, vysoká inflácia, nezamestnanosť žien, vplyv tieňovej ekonomiky a rozpočtové obmedzenia afganskej vlády“, uvádzajú mladí lídri a zdôrazňujú význam podpory medzinárodného spoločenstva.

Napriek tomu, že v oblasti boja s drogami Afganistan dosiahol viaceré úspechy, predstavitelia 25 krajín navrhujú naďalej vplývať na ponuku a dopyt po drogách.

Prezentácia deklarácie predstavovala vyvrcholenie 4-dňovej konferencie, počas ktorej mali účastníci možnosť diskutovať o problémoch, ktorým čelí Afganistan v súvislosti s odchodom spojeneckých vojsk a ukončením misie NATO ISAF v roku 2014.

Závery a odporúčania 7th NATO Young Leaders on Afghanistan