24/09/2017

English Slovensky

Srbská zahraničná politika (Belehrad, október 2008)


Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v spolupráci s Centrom pre civilno-vojenské vzťahy (CCMR) – v súčasnosti Centre for Security Policy – v Belehrade zorganizovalo 1.-3. októbra 2008 medzinárodné odborné podujatie o perspektívach a alternatívach srbskej zahraničnej politiky. Na konferencii vystúpili predstavitelia ministerstva zahraničných vecí a obrany Srbska, zástupcovia Úradu pre európsku integráciu v Belehrade ako aj odborníci zo srbského mimovládneho sektora.

Zo štátov V4 vystúpili predstavitelia CENAA (SR), Medzinárodného centra pre demokratickú tranzíciu (Maďarsko), Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM) a Ústavu strategických a obranných studií (ČR).

Na diskusii za zúčastnili predstavitelia srbského vládneho a mimovládneho sektora, poslanci parlamentu, študenti Fakulty politických vied Belehradskej univerzity a zástupcovia médií.