24/09/2017

English Slovensky

Slovensko v zahraničných misiách (Bratislava, dec. 2011)


CENAA zorganizovala odborná konferencia zameranú na víziu pôsobenia SR v medzinárodných operáciách s názvom „Pôsobenie Slovenska v zahraničných misiách a operáciách“. Konferencia sa konala 1. decembra 2011 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Jej cieľom bolo otvoriť platformu pre diskusiu v rámci slovenskej bezpečnostnej komunity. Konferencia zhodnotila výsledky doterajšieho pôsobenia Slovenska v misiách v zahraničí a tiež identifikovala limity a výzvy, pred ktorými Slovensko stojí v oblasti medzinárodného krízového manažmentu.

Diskusiu viac ako 60 slovenských odborníkov z Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva vnútra SR, Ozbrojených síl SR, Úradu Vlády SR, Národnej rady SR, Klubu generálov SR, Zväzu vojakov SR, Generálnej prokuratúry SR a tiež zástupcov mimovládnych organizácií a univerzít zachytávajú závery, ktoré sumarizujú hlavné myšlienky jednotlivých panelov.

Zavery obalka

Závery konferencie