24/09/2017

English Slovensky

Zdieľanie skúseností-reforma bezp.sektora (Kyjev, marec 2011)


CENAA v spolupráci s ukrajinskými partnermi zorganizovala 17. marca 2011 na pôde Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Sevčenka seminár “Slovak Experience Sharing with Security Sector Reform”. Viac ako 30 účastníkom – zástupcom ukrajinského Ministerstva obrany, mimovládnych organizácií, akademikom a študentom – experti zo Slovenska predstavili proces reformy bezpečnostného a obranného sektora.

Prvý panel s názvom “Slovak security sector reform” objasnil inštitucionálny rozvoj OS SR, vplyv strategických dokumentov na obranné plánovanie a rolu mimovládnych organizácií v tomto procese. Druhý panel venovaný pôsobeniu Slovenska na medzinárodnom poli predstavil strategické hodnotenie obrany a jeho význam z hľadiska záväzkov voči medzinárodnému spoločenstvu. Priestor dostalo i porovnanie európskej a slovenskej bezpečnostnej stratégie. Tretí panel venoval pozornosť Ukrajine ako strategickému partnerovi v Euroatlantickom priestore. Okrem prezentácie venovanej vzťahu krajín V4 voči Ukrajine, plk. Ihor Koziy z Institute for Euro-Atlantic Cooperation poukázal na výzvy, ktorým čelí bezpečnostný sektor v Ukrajine a  Oleg Kokoshynskiy z Atlantic Council of Ukraine diskutoval s účastníkmi o role Ukrajiny ako významného aktéra vyššie spomínaného regiónu. Podujatia sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec na Ukrajine, Pavol Hamžík, vojenský pridelenec plk. Juraj Beskid, vedúci NATO Liason Office Marcin Koziel a tiež riaditeľka NATO IDC Natalia Nemyliwska.

IMG_0284 IMG_0298