24/09/2017

English Slovensky

Zdieľanie skúseností krajín V4 (Tbilisi, november 2010)


CENAA zorganizovala 4. a 5. novembra 2010 v spolupráci s Inštitútom ázijských štúdií (IAS) dvojdňovú medzinárodnú konferenciu s názvom “The Challenges in Transatlantic Integration. Experiences Sharing of Visegrad Countries with Georgia”. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva obrany, mimovládnych organizácií, akademici a mladí experti zaoberajúci sa medzinárodnými vzťahmi a bezpečnostnou politikou.

DSC07466 DSC07541