24/09/2017

English Slovensky

Skúseností krajín V4 v oblasti tranzície (Belehrad, dec. 2008)


Transfer stredoeurópskych skúseností v oblasti tranzície: Srbsko (Belehrad, december 2008)

CENAA v spolupráci so srbským partnerom Belgrade Centre for Security Policy (bývalé Centrum pre civilno-vojenské vzťahy) zorganizovala medzinárodnú konferenciu o stredoeurópskych skúsenostiach v oblasti tranzície a ich uplatnení v Srbsku. Konferencia sa uskutočnila v Belehrade  15.-16. decembra 2008. Na akcii participovali predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí a obrany Srbska, ako aj experti zo Srbska, Slovenska (CENAA), Maďarska (ICDT), Poľska (PISM) a Českej republiky (IIR).