24/09/2017

English Slovensky

Okrúhle stoly


Extrémizmus ako bezpečnostná hrozba pre Strednú Európu

 

  • Okrúhly stôl Bratislava – 10. september 2013

Tretí medzinárodný okrúhly stôl sa zameral na skúsenosti a odporúčania v súvislosti s radikalizáciou a extrémistickými tendenciami medzi súčasnými, ale aj bývalými príslušníkmi bezpečnostných zložiek v regióne strednej a východnej Európy. Podujatia sa zúčastnili experti nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka či Ukrajiny.

Program
Závery
Fotogaléria

 

  • 5 regionálnych okrúhlych stolov –  Marec – jún 2013, Rimavská Sobota

CENAA v spolupráci s o.z. Fundament zorganizovala v období od marca do júna 2013 sériu regionálnych okrúhlych stolov v Rimavskej Sobote, ktorých cieľom bolo vytvoriť platformu pre diskusiu o najvážnejších problémoch regiónu v súvislosti s hrozbou vzrastajúcich extrémistických tendencií. Spolu päť stretnutí absolvovalo viac ako 20 lokálnych aktérov, vrátane zástupcov občianskej spoločnosti, učiteľského zboru, samosprávy a policajného zboru, ktorí spoločne identifikovali hlavné problémy a ich príčiny a zároveň prispeli k formulovaniu odporúčaní pre boj s extrémizmom na lokálnej úrovni. Okrúhlych stolov sa zúčastnili aj hostia z Českej republiky a Maďarska, čím sa umožnila výmena skúseností a príkladov dobrej praxe nielen na medziregionálnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Závery
Fotogaléria

 

  • Okrúhly stôl Berlin –  16.november 2012

Hlavnou témou druhého okrúhleho stola boli nemecké skúsenosti v boji proti extrémizmu – dôsledky a odporúčania pre ČR a SR, ako aj vplyv Strednej Európy na situáciu v Nemecku.

Program
Závery
Fotogaléria

 

  • Okrúhly stôl Bratislava – 7. jún 2012

CENAA, v spolupráci s českými a nemeckými expertmi, zorganizovala okrúhly stôl o cezhraničnej spolupráci extremistických skupín ako o bezpečnostnej výzve pre Strednú Európu. Financovanie, ideologická a organizačná spolupráca ako aj proti-extremistické nástroje boli hlavnými témami okrúhleho stola 25 stredoeurópskych expertov.

Program
Závery z okrúhleho stola
Fotogaléria

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na: vicenova@cenaa.org.

S podporou Open Society Foundations.