24/09/2017

English Slovensky

Strategické fórum


Slovenské strategické fórum je stretnutie analytikov a expertov, akademikov, zástupcov parlamentu, vládnych štruktúr  za okrúhlym stolom, ktorí majú záujem otvorene diskutovať, expertne hodnotiť a prichádzať s progresívnymi myšlienkami vo vzťahu k otázkam spojených s euroatlantickou a slovenskou bezpečnostnou politikou. SSF sa uskutočňuje raz ročne. Doteraz bolo zorganizovaných 12 Strategických fór. Na zaručenie intenzívnej a otvorenej diskusie v rámci Fóra sa používajú pravidlá Chatham House.  Cieľom SSF je prediskutovať postoje Slovenskej republiky ku kľúčovým aktuálnym otázkam medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky a prijať odporúčania pre tvorcov zákonov k formovaniu politík a stanovísk.

Zatiaľ posledné Slovenské strategické fórum s názvom “Summit NATO a súčasná situácia vo Východnej Európe” sa uskutočnilo v dňoch 30.-31. mája 2014 v Beladiciach.

12. Slovenské strategické fórum, 30.-31. máj 2014, Beladice (Závery a odporúčania 12.SSF)

11. Slovenské strategické fórum, 8.-9. november 2013, Beladice (Závery a odporúčania 11.SSF)

10. Slovenské strategické fórum, 17.-18.máj 2013, Beladice (Závery a odporúčania 10. SSF)

9. Slovenské strategické fórum, 9.-10.november 2012, Piešťany (Závery a odporúčania 9. SSF)

8. Slovenské strategické fórum, 15.-16.jún, 2012, Stupava (Závery a odporúčania 8.SSF)

7. Slovenské strategické fórum, 14.-15.október, 2011, Skalica (Závery a odporúčania 7.SSF)

6. Slovenské strategické fórum, 6.-7.máj, 2011, Dunajská Streda (Závery a odporúčania 6.SSF)

5. Slovenské strategické fórum, 3.-4.december, 2010, Patince (Závery a odporúčania 5.SSF)

4. Slovenské strategické fórum, marec 2010, Žilina

3. Slovenské strategické fórum, máj 2009, Mošovce (Závery a odporúčania 3.SSF)

2. Slovenské strategické fórum, 2008, Staré Hory

1. Slovenské strategické fórum, 2007, Staré Hory

10414443_242567509200814_1602689029374141417_n 10390255_242560655868166_8807105690679489293_n

P1080545P1080554

V prípade záujmu o bližšie informácie o strategickom fóre nás prosím kontaktujte na cizik@cenaa.org.

FES-logo logo natoThumb_3logo_SK_farba