23/10/2017

English Slovensky

Publikácie


Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia

Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia je najprestížnejším projektom stredoeurópskej bezpečnostnej a zahraničnopolitickej komunity a jednou z najdôležitejších publikácií v Európe v tejto oblasti. Cieľom publikácie je poskytnúť expertom, akademikom a decízorom aktuálne a relevantné analýzy na vysokej odbornej úrovni o najdôležitejších otázkach medzinárodných vzťahov a globálneho bezpečnostného prostredia a prispievať do strategickej diskusie v Euroatlantickom priestore.

Viac o Panoráme…

Knihy

Knižné publikácie CENAA.

Zoznam kníh…

Policy papers

Policy papers vychádzajú s nepravidelnou periodicitou a sledujú aktuálny vývoj v rozličných sférach medzinárodných vzťahov a bezpečnosti. Zároveň je tento formát využívaný ako súbežná aktivita prípravy rôznych konferencií CENAA. .

Zoznam policy papers…

Newsletters

Newsletters vydané CENAA.

Zoznam newsletters…

Transatlantické listy

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) vydáva elektronický odborný štvrťročník, Transatlantické listy s podnázvom „strategické štúdie“. Primárnym cieľom Transatlantických listov je podpora odbornej diskusie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, s dôrazom na otázky týkajúce sa transatlantických vzťahov a európskej bezpečnostnej architektúry.

Ďalšie informácie o transatlantických listoch…

Analýzy

Analýzy publikované CENAA.

Viac o našich analýzach…