24/09/2017

English Slovensky

Newsletters


Extrémizmus Newsletter

V newslettri nájdete informácie o udalostiach na krajne pravicovej scéne, o antiextrémistických iniciatívach a formulácii antiextrémistických opatrení za posledný mesiac.

Extrémizmus Newsletter  March 2015

Extrémizmus Newsletter April 2015

Extrémizmus Newsletter May 2015

Extrémizmus Newsletter June 2015

 

South Caucausus Newsletter

Newsletter prináša prehľad mesačných udalostí z regiónu Južného Kaukazu.

South Caucasus Newsletter March 2015

South Caucasus Newsletter April 2015

South Caucasus Newsletter May 2015

South Caucasus Newsletter June 2015

 

 

Euro-atlantický Newsletter

Cieľom Euro-atlantického newslettra je prinášať každý mesiac aktuálne informácie z oblasti euroatlantického priestoru. Newsletter je pripravovaný v spolupráci so študentským portálom Sekuritaci.cz

Euro-Atlantic Newsletter March 2015

Euro-Atlantic Newsletter April 2015

Euro-Atlantic Newsletter May 2015

Euro-Atlantic Newsletter June 2015

 

Globálne občianstvo v kybersvete (Global Netizenship in Cyberworld-GNC).

Cieľom GNC je analýza mnohospektrálnych a prierezových otázok národnej a medzinárodnej kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom plánovaného vytvorenia siete národných a medzinárodných partnerstiev.  GNC  je  jedinou  a jedinečnou  ucelenou platformou na Slovensku na diskusiu o aktuálnych témach medzinárodnej a národnej kybernetickej bezpečnosti pre odborníkov zo štátnej správy, korporátnej a akademickej sféry, so širokým potenciálom pravidelne a dlhodobo poskytovať odporúčania pre rozhodovaciu sféru.

Cyber Security Newsletter Leto 2013

Cyber Security Newsletter Október 2013

Cyber Security Newsletter November 2013

Cyber Security Newsletter December 2013

Cyber Security Newsletter Január 2014

 Cyber Security Newsletter Február 2014

Cyber Security Newsletter Marec 2014

Cyber Security Newsletter Apríl 2014

Cyber Security Newsletter Máj 2014

Cyber Security Newsletter Jún 2014

 

cyber