24/09/2017

English Slovensky

Panoráma


O Panoráme

Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia je najprestížnejším projektom stredoeurópskej bezpečnostnej a zahraničnopolitickej komunity a jednou z najdôležitejších publikácií v Európe v tejto oblasti. Cieľom publikácie je poskytnúť expertom, akademikom a decízorom aktuálne a relevantné analýzy na vysokej odbornej úrovni o najdôležitejších otázkach medzinárodných vzťahov a globálneho bezpečnostného prostredia a prispievať do strategickej diskusie v Euroatlantickom priestore. Publikácia obsahuje každoročne približne 50 príspevkov od expertov z celého sveta. Doteraz do Panorámy prispelo z viac ako 30 štátov 250 autorov, vrátane Daniela Hamiltona, Istvána Gyarmatiho, Gustava Lindstroma, Alexandra Wershbova, Marcina Zaborowského, ako aj štátnych tajomníkov Nemecka, Nórska, Slovenska, Dánska, Južnej Kórei. CENAA vydala koncom roka 2013 už desiaty ročník Panorámy globálneho bezpečnostného prostredia.

Editormi publikácie sú Marian Majer a Róbert Ondrejcsák.

Doteraz bolo publikovaných 10 ročníkov:

Majer, M. – Ondrejcsák, R. (eds.): Panorama of global security environment 2013. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava 2013, 643 strán

Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. (eds.): Panorama of global security environment 2012. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava 2012, 714 strán

Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. – Valášek, T. (eds.): Panorama of global security environment 2011. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava 2011, 715 strán

Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. – Valášek, T. (eds.): Panorama of global security environment 2010. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava 2010, 600 strán

Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. – Valášek, T. (eds.): Panorama of global security environment 2009. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava 2009, 734 strán

Lupták, Ľ. – Ondrejcsák, R. – Valášek, T. (eds.): Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2007-2008. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava 2008, 623 strán

Lupták, Ľ. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. (eds.): Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) – Ministerstvo obrany, Bratislava 2007, 873 strán

Lupták, Ľ. – Hersi, A. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. (eds.): Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2005-2006 , Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií, Ministerstvo obrany, Bratislava 2006, 866 strán

Lupták, Ľ. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. (eds.): Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2004-2005, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií, Ministerstvo obrany, Bratislava 2005, 704 strán

Kolektív autorov: Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2003-2004, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií, Ministerstvo obrany, Bratislava 2004, 360 strán.

Call for proposals 2015-2016

Výzva na predkladanie abstraktov predĺžená do 15.decembra!

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) vyhlasuje dodatočnú výzvu na predkladanie príspevkov pre Panoramu 2015-2016, ktorá bude tematicky pokrývať súčasné bezpečnostné výzvy. Abstrakty v anglickom jazyku v dĺžke 200 až 250 slov vo formáte .doc zašlite na emailovú adresu publications@cenaa.org do 15. decembra 2015. Uveďte prosím svoje meno, priezvisko, emailovú adresu a inštitucionálne zázemie.

Autori vybraných abstraktov budú informovaní prostredníctvom emailu do 20. decembra 2015. Termín pre finálnu verziu príspevkov (15 normostrán) je 29. februára 2016.

Panorama je zaradená do Book Citation Index Thomson Reuters.

Priority dodatočnej výzvy:

 • Migračná kríza
 • Blízky Východ – Daesh, Sýria, Irak
 • Iránsky nukleárny program
 • Ruská, francúzska a americká prítomnosť na Blízkom Východe
 • Revízia britskej bezpečnostnej stratégie
 • Terorizmus po parížskych útokoch
 • Ukrajina
 • Sahel
 • Spory v Čínskom mori
 • Turecko
 • Kaukaz

Panoráma 2013

Panorama cover

 

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) vydalo koncom roka 2013 už desiaty ročník publikácie Panoráma. Panoráma je vydaná v angličtine a okrem autorov zo Slovenska v nej publikovali experti z Poľska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska,  Holandska, Macedónska, Kosova, Grécka, Ukrajiny, Indonézie, Arménska, Južnej Kórei, USA. Podobne ako predchádzajúce ročníky, aj Panoráma 2013 obsahuje témy pokrývajúce takmer každý región sveta, ako aj kapitolu o špecifických aspektoch medzinárodných vzťahov a globálnej bezpečnosti. K prioritným témam tohtoročného čísla patria finančná kríza a obranná spolupráca, status Kosova a situácia v Severnej Afrike, Blízkom Východe a v Afganistane, ako aj témy týkajúce sa  extrémizmu.

V prípade záujmu o publikáciu napíšte prosím mail na publikacie@cenaa.org.

Obsah a abstrakty

Call for proposals 2014

Výzva na predkladanie abstraktov predĺžená do 31.marca!

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) vyhlasuje výzvu na predkladanie príspevkov. Abstrakty v anglickom jazyku pošlite na emailovú adresu publikacie@cenaa.org do 24. marca 2014. Abstrakty v dlžke 200 až 250 slov vo formáte .doc alebo .rtf. Prosím uveďte svoje meno, priezvisko, emailovú adresu a inštituciálne zázemie.

Autori vybraných abstraktov budú informovaní prostredníctvom emailu do 21. apríla 2014. Termín pre finálnu verziu príspevkov (15 normostrán) je 15. augusta 2014.

Priority pre rok 2014:

High priority topics for Panorama 2014

 • NATO and European security architecture
 • Ukraine and Eastern Partnership after Vilnius
 • Iran, Syria and broader region
 • Security and conflicts in Sub-Saharan Africa
 • Extremism as a threat for Europe

Topics that should not be omitted in Panorama 2014:

 • Security and defence cooperation in the V4 region
 • Foreign and security policies of European major powers (France, Great Britain, Germany)
 • Turkey: its position in context of Syria and Iran, “zero problems” foreign policy results
 • Russia: foreign policy, terrorism, border regions, state of democracy and rights protection
 • South Caucasus: internal and external developments, out-of-region players,
 • US Asia pivot
 • Recent developments in East and South East Asia
 • Energy security and impact of shale gas revolution
 • Cyber security
 • Current developments in theory of security studies and its impact on policy

Panorama is supported by the International Visegrad Fund.

visegrad_fund_logo_blue_800