24/09/2017

English Slovensky

Transatlantické listy


Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) vydáva elektronický odborný štvrťročník, Transatlantické listy s podnázvom „strategické štúdie“. Primárnym cieľom Transatlantických listov je podpora odbornej diskusie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, s dôrazom na otázky týkajúce sa transatlantických vzťahov a európskej bezpečnostnej architektúry. Transatlantické listy vychádzajú štyrikrát ročne, každé číslo obsahuje minimálne 4 analýzy zo spomínaných oblastí. V prípade, že máte odporúčania, komentáre, alebo záujem publikovať Vaše názory v Transatlantických listoch, neváhajte nás prosím kontaktovať na bodnarova@cenaa.org.

Redakčná rada: Barbora Bodnárová, Matúš Korba, Marian Majer, Ivo Samson, Vladimír Tarasovič, Róbert Ondrejcsák

Call for proposals

V prípade, že máte záujem prispievať do Transatlantických listov prosím napíšte na bodnarova@cenaa.org. Príspevky v slovenčine alebo angličtine by mali mať rozsah 3 normostrany a poslané vo formáte .doc alebo .rtf. Prosím uveďte svoje meno, priezvisko, emailovú adresu a inštituciálne zázemie. Témy a návrhy budú prekonzultované Redakčnou radou.

TAL

Štvrtý ročník

Transatlantické listy 2013/2 na stiahnutie

Transatlantické listy 2013/1 na stiahnutie

Tretí ročník

Transatlantické listy 2012/3 na stiahnutie

Transatlantické listy 2012/2 na stiahnutie

Transatlantické listy 2012/1 na stiahnutie

Druhý ročník

Transatlantické listy 2011/4 na stiahnutie

Transatlantické listy 2011/3 na stiahnutie

Transatlantické listy 2011/2 na stiahnutie

Transatlantické listy 2011/1 na stiahnutie

Prvý ročník

Transatlantické listy 2010/4 na stiahnutie

Transatlantické listy 2010/3 na stiahnutie

Transatlantické listy 2010/2 na stiahnutie

Transatlantické listy 2010/1 na stiahnutie.