24/09/2017

English Slovensky

Tranzícia


Juhovýchodná Európa

CENAA sa v rámci regiónu Juhovýchodnej Európy zameriava predovšetkým na odovzdávanie skúseností a ich aplikáciu na miestne pomery v oblasti integračných skúseností a reformy bezpečnostného sektora a ozbrojených síl. CENAA uskutočnila spoločné aktivity a vydala publikácie s partnermi zo Srbska, Kosova a Bosny a Hercegoviny.

Podrobnejšie informácie…

Ukrajina

Aktivity CENAA v oblasti tranzície sú na Ukrajine zamerané predovšetkým na odovzdávanie integračných skúseností a reformy bezpečnostného sektora.

Podrobnejšie informácie…

Gruzínsko

Aktivity CENAA sa v Gruzínsku zameriavajú na pomerne široké spektrom odborných tém: integračné skúsenosti a ich aplikácia a potenciálne využitie, budovanie inštitucionálnych kapacít, reforma bezpečnostného sektora a ozbrojených síl.

Podrobnejšie informácie…

Afganistan

Cieľom projektu je poskytnúť Afganistanu slovenské skúsenosti z procesu tranzície, reformy bezpečnostného sektora, civilno-vojenských vzťahov a budovania občianskej spoločnosti s dôrazom na vytvorenie priestoru a podmienok na odborné vzdelávanie. Cieľovou  skupinou projektu je akademická sféra (akademici, mladí profesionáli – študenti afganských univerzít), lídri občianskej spoločnosti v Afganistane.

Podrobnejšie informácie…

Tunisko

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť lídrov a líderiek z mimovládneho sektora a ich organizácií na úlohy spojené s transformačným procesom v Tunisku – s dôrazom na miesto MVO pri reforme bezpečnostného sektora a v oblasti ľudských práv (najmä z hľadiska posilňovania postavenia žien)

Podrobnejšie informácie…

Južný Kaukaz

Security Sector Reform Centre of Excellence in Southern Caucasus

Podrobnejšie informácie…