24/09/2017

English Slovensky

Gruzínsko


Reforma bezpečnostného sektora v Gruzínsku – posilňovanie kapacít, budovanie demokratických inštitúcií a zdieľanie skúseností z transformačného procesu

 

Cieľom projektu je posilnenie gruzínskych kapacít v oblasti reformy bezpečnostného sektora (SSR) a zvýšenie intenzity reforiem v tejto oblasti, odovzdávanie transformačných skúseností a podpora budovania demokratických inštitúcií. Strategickým cieľom je podpora kapacít a schopností, ktoré sú nevyhnutné pre integráciu Gruzínska do euro-atlantických štruktúr a stabilizáciu regiónu Južného Kaukazu.

Po realizácii projektu bude k dispozícii komplexný plán SSR v Gruzínsku.

Plán sa bude sústrediť na 3 špecifické ciele:
- vytvorenie fungujúceho modelu vzťahov a kompetencií inštitúcií, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie bezpečnostného sektora
- inštitucionalizácia dlhodobého obranného plánovania – budovanie kapacít a relevantných inštitúcií
- rozvoj ľudských zdrojov na Ministerstve zahraničných vecí a obrany – podpora a rozvoj civilný a vojenský edukačný systém v oblasti bezpečnosti

V každej oblasti bude vypracovaný konkrétny plán a súbor odporúčaní pre gruzínske inštitúcie. Plán bude obsahovať:
- identifikáciu problému a potrieb
- identifikáciu hlavných aktérov zodpovedných za danú oblasť a majúcich kompetencie na riešenie
- spôsob, ako daný problém bol riešený v rámci reformy BS na Slovensku ako aj možnú aplikáciu slovenských skúseností
- návrh konkrétnych riešení aj s časovým harmonogramom.

Projekt nadviaže na už existujúce aktivity CENAA v regióne, vrátane Gruzínska, ktoré je strategickým partnerom. V súčasnosti je CENAA  stredoeurópskym lídrom v oblasti SSR na Južnom Kaukaze. Realizácia projektu potvrdí pozíciu Slovenska ako lídra v oblasti SSR, ako aj slovenskú expertnú a diplomatickú prítomnosť v strategickom regióne. Zároveň napomôže k budovaniu vzťahov medzi slovenskými a gruzínskymi expertmi a inštitúciami.

Strategickými podporovateľmi aktivít CENAA v  Gruzínsku sú  SlovakAid a Medzinárodný vyšehradský fond.

Logo_Slovakaid    visegrad_fund_logo_blue_800

—————————————————————————————————————————————————————-

Realizované aktivity CENAA v Gruzínsku

Aktivity CENAA sa v Gruzínsku zameriavajú na pomerne široké spektrom odborných tém: integračné skúsenosti a ich aplikácia a potenciálne využitie, budovanie inštitucionálnych kapacít, reforma bezpečnostného sektora a ozbrojených síl. Našimi stredoeurópskymi partnermi v rámci týchto aktivít sú Ústav mezinárodních vztahu – IIR (ČR), International Centre for Democratic Transition – ICDT (Maďarsko), Polish Institute of International Affairs – PISM (Poľsko), v Gruzínsku Ministerstvo obrany a sieť mimovládnych organizácií a think-tankov.

CENAA zorganizovala 4. a 5. novembra 2010 v spolupráci s Inštitútom ázijských štúdií (IAS) dvojdňovú medzinárodnú konferenciu s názvom “The Challenges in Transatlantic Integration. Experiences Sharing of Visegrad Countries with Georgia”. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva obrany, mimovládnych organizácií, akademici a mladí experti zaoberajúci sa medzinárodnými vzťahmi a bezpečnostnou politikou.

Na konferencii sa tiež zúčastnil Štátny tajomník Ministerstva obrany SR, Róbert Ondrejcsák, ktorý predstavil úlohu strategických dokumentov SR v obrannom plánovaní a predstavil Strategické hodnotenie obrany, ktoré práve prebieha na Ministerstve obrany. Vladimír Tarasovič (CENAA) sa zameral na reformu Ozborjených síl SR. Monika Masariková (CENAA) diskutovala s účastníkmi o úlohe mimovládnych organizácií v procese reformy bezpečnostného sektora a transatlantickej integrácie. V paneli venovanom skúsenostiam krajín V4 s integráciou vystúpili partneri z Čiech, Poľska a Maďarska – Michal Kořan (Institute of International Relations, Praha), Beáta Górka Winter (Polish Institute of International Affairs, Varšava) a Sándor Koles (International Centre for Democratic Transition, Budapešť).  Gruzínsky panel s Nona Tadumadze (National Security Studies Centre, Tbilisi) a Teona Akubardia (Civil Council on Defence and Security, Tbilisi) debatoval o výzvach Gruzínskej integrácie.

Súčasťou podujatia bol tiež networking a prezentácia budúcich projektov zúčastnených organizácií, s ktorými CENAA a IAS budú pokračovať v podobných aktivitách v nasledujúcich mesiacoch.

DSC07473DSC07471