24/09/2017

English Slovensky

Juhovýchodná Európa


Okrúhly stôl expertov o kooperácií v oblasti bezpečnosti a obrany na Západnom Balkáne

V pondelok 28. októbra 2013, usporiada Centrum pre európske a severoatlantické záležitosti (CENAA) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, okrúhly stôl expertov na tému Skúsenosti Vyšehradskej štvorky z reformy bezpečnostného sektora: Spolupráca krajín Západného Balkánu v oblasti bezpečnosti a obrany. Okrúhly stôl sa uskutoční v hoteli Bosna v Sarajeve, Bosna a Hercegovina.

Pri okrúhlom stole sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničných vecí, a taktiež zástupcovia mimovládnych organizácií z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska a Slovenska.

Počas diskusie sa odborníci podelia o skúsenosti krajín V4 zo spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, a od vzniku bojových skupín V4 v rámci EÚ.  Taktiež budú skúmať možnosti pre spoluprácu s krajinami Západného Balkánu v oblasti bezpečnosti a obrany.

Partneri projektu:

Institute for Democracy and Mediation (Albania)

Centre for Security Studies (Bosnia and Herzegovina)

Analytica (Macedonia)

ALFA Centar (Montenegro)

Belgrade Centre for Security Policy (Serbia)

sarajevo

——————————————————————————————————————————————————————

CENAA sa v rámci regiónu Juhovýchodnej Európy zameriava predovšetkým na odovzdávanie skúseností a ich aplikáciu na miestne pomery v oblasti integračných skúseností a reformy bezpečnostného sektora a ozbrojených síl. CENAA uskutočnila spoločné aktivity a vydala publikácie s partnermi zo Srbska, Kosova a Bosny a Hercegoviny.

V rámci programu zorganizovala CENAA so srbským partnerom Belgrade Centre for Security Policy (bývalé Centrum pre civilno-vojenské vzťahy) medzinárodnú konferenciu o stredoeurópskych skúsenostiach v oblasti tranzície a ich uplatnení v Srbsku. Konferencia sa uskutočnila v Belehrade  15.-16. decembra 2008. Na akcii participovali predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí a obrany Srbska, ako aj experti zo Srbska, Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Okrem toho bola vydaná spoločná publikácia CENAA – CCMR mapujúca slovenské a srbské skúsenosti a potenciál v oblasti integrácie a reformy bezpečnostného sektora:

Ondrejcsák, R. – Ejdus, F. (Eds.): Slovakia and Serbia – Experiences from Transatlantic Integration and Security Sector Reform, Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA) – Centre for Civil-Military Relations (CCMR), Bratislava – Beograd, 2008, 143 strán.

V rámci juhovýchodnej Európy absolvovali experti CENAA konzultácie na ministerstvách zahraničných vecí a obrán, ďalších relevantných štátnych inštitúcií, think-tankov a univerzít v Srbsku, Bosne a Hercegovine, Kosove v rámci odovzdávania slovenských skúseností. Popri tom CENAA zorganizovala aj konzultácie s predstaviteľmi slovenských ministertiev a think-tankov pre expertov zo Srbska, Bosny a Hercegoviny a Kosova. Popri tom sú naši partneri pravideľnými prispievateľmi do publikácie Panorama of global security environment.

CENAA v októbri 2011 v spolupráci s Kosovským centrum bezpečnostných štúdií (Priština) a Centrom bezpečnostných štúdií (Sarajevo) zorganizovala oktúhle stoly v Prištine a Sarajeve, ktoré boli tematicky zamerané na zdielanie skúseností:

■ Úloha občianskej spoločnosti v procese euroatlantickej integrácie
■ Euroatlantická integrácia – reform a procesy
■ Členstvo v NATO a regionálna spolupráca

CENAACENAA