24/09/2017

English Slovensky

Tunisko


Cieľom projektu je posilniť pripravenosť lídrov a líderiek z mimovládneho sektora a ich organizácií na úlohy spojené s transformačným procesom v Tunisku – s dôrazom na miesto MVO pri reforme bezpečnostného sektora a v oblasti ľudských práv (najmä z hľadiska posilňovania postavenia žien). Projekt tým reaguje na nižšiu pripravenosť tuniských mimovládnych organizácií podieľať sa na transformačných procesoch. Cieľovou skupinou projektu sú hlavne lídri a líderky tuniských MVO, ktorí budú perspektívne ovplyvňovať smerovanie tuniskej občianskej spoločnosti. V rámci projektu sa uskutočnia aktivity na Slovensku aj v Tunisku, v spolupráci so slovenským partnerom (PDCS) a tuniským partnerom (Conscience politique pour l’éducation des jeunes).