24/09/2017

English Slovensky

Ukrajina


Budovanie ukrajinskej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania kapacít ukrajinských vládnych inštitúcií ako aj mimovládnych organizácií v oblasti reformy bezpečnostného sektora

 

Časový plán
január 2015- december 2015

Ciele
Cieľom projektu je budovanie ukrajinskej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania kapacít ukrajinských vládnych ako aj mimovládnych organizácií v oblasti reformy bezpečnostného sektora a zdieľaním slovenských transformačných skúseností. Strategickým cieľom je prispieť k demokratizačným procesom na Ukrajine a k dobrej správe vecí verejných.

K splneniu celkového cieľa boli stanovené nasledovné špecifické ciele:
1. Posilniť kapacity mimovládnych organizácií v oblasti SSR
2. Zvýšiť schopnosť mimovládnych organizácií kontrolovať štátne inštitúcie a prispieť k ich rozvoju
3. Naštartovať proces nevyhnutných reforiem v oblasti bezpečnostného sektora

Výsledky
1. vytvorenie tréningového programu šité na mieru pre ukrajinské mimovládne organizácie.
2. zvýšenie odborného potenciálu ukrajinských mimovládnych organizácií v oblasti SSR
3. vytvorenie kritickej odbornej komunity schopnej plánovať a realizovať SSR na Ukrajine

Aktivity

1.1.realizácia odborných školení, tréningov a vytvorenie komplexného vzdelávacieho programu primárne pre predstaviteľov ukrajinských mimovládnych organizácií ale aj pre predstaviteľov kľúčových ministerstiev (zahraničné veci, obrana)
1.2. Študijná cesta 6 ukrajinských expertov na Slovensku
2.1.vypracovanie príručky v oblasti reformy bezpečnostného sektora
3.1.založenie web-stránky projektu v záujme realizácie e-learningu pri pokračovaní projektu

Partner projektu

združenie Open Ukraine (pod patronátom ukrajinského premiéra Arsenija Jaceňuka)

Projekt je podporený Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SLOVAKAID).

Logo_Kena

___________________________________________________________________________________________

Aktivity CENAA v oblasti tranzície sú na Ukrajine zamerané predovšetkým na odovzdávanie integračných skúseností a reformy bezpečnostného sektora. V rámci projektu Rozširovanie a posilňovanie Centra Excelentnosti – Reforma bezpečnostného sektora na Južnom Kaukaze CENAA zahrnula Ukrajinu do už existujúceho rámca spolupráce medzi krajinami strednej Európy a Južným Kaukazom.

Najnovšie aktivity projektu na Ukrajine:

- vypracovanie presného akčného plánu, ktorý bude prispôsobený potrebám participujúcich krajín, okrem Ukrajiny pre Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan

- publikácia  – výzvy v oblasti reformy bezpečnostného sektora na Ukrajine

- konferencia “South Caucasus Security Forum” s účasťou expertov z krajín V4 a Východného partnerstva -  Tbilisi, Gruzínsko (03.12.2013-04.12.2013)

 

Partnerom projektu:


Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

visegrad_fund_logo_blue_800

___________________________________________________________________________________________

CENAA v spolupráci s ukrajinskými partnermi zorganizovala 17. marca 2011 na pôde Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Sevčenka seminár “Slovak Experience Sharing with Security Sector Reform”. Viac ako 30 účastníkom – zástupcom ukrajinského Ministerstva obrany, mimovládnych organizácií, akademikom a študentom – experti zo Slovenska predstavili proces reformy bezpečnostného a obranného sektora.

Prvý panel s názvom “Slovak security sector reform” objasnil inštitucionálny rozvoj OS SR, vplyv strategických dokumentov na obranné plánovanie a rolu mimovládnych organizácií v tomto procese. Druhý panel venovaný pôsobeniu Slovenska na medzinárodnom poli predstavil strategické hodnotenie obrany a jeho význam z hľadiska záväzkov voči medzinárodnému spoločenstvu. Priestor dostalo i porovnanie európskej a slovenskej bezpečnostnej stratégie. Tretí panel venoval pozornosť Ukrajine ako strategickému partnerovi v Euroatlantickom priestore. Okrem prezentácie venovanej vzťahu krajín V4 voči Ukrajine, plk. Ihor Koziy z Institute for Euro-Atlantic Cooperation poukázal na výzvy, ktorým čelí bezpečnostný sektor v Ukrajine a  Oleg Kokoshynskiy z Atlantic Council of Ukraine diskutoval s účastníkmi o role Ukrajiny ako významného aktéra vyššie spomínaného regiónu. Podujatia sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec na Ukrajine, Pavol Hamžík, vojenský pridelenec plk. Juraj Beskid, vedúci NATO Liason Office Marcin Koziel a tiež riaditeľka NATO IDC Natalia Nemyliwska.

Ďalšie aktivity v rámci programu „Tranzícia Ukrajina” boli realizované v spolupráci s partnermi v SR (SFPA a IVO), vrátane projektov zameraných na zvyšovanie informovanosti ukrajinskej verejnosti o NATO. V tejto súvislosti boli v rokoch 2007 – 2009 zorganizované diskusné kluby v rusko-jazyčných oblastiach Ukrajiny (napríklad Odesa, Simferopoľ, Dnipropetrovsk, Donick, atď.) o zahraničnej a bezpečnostnej politike.

Program

IMG_0298IMG_0284