24/09/2017

English Slovensky

NATO a EU


Budúcnosť NATO a európskej bezpečnostnej architektúry

Hlavné témy:

  • Budúcnosť NATO po 2014 – teritoriálna obrana versus expedičné operácie
  • Budúce partnerstvá NATO
  • Budúce operácie NATO
  • Vzťahy NATO – EU
  • Koncepty Pooling and Sharing a Smart Defence
  • Ozbrojené sily členských štátov Aliancie – ich budúci vývoj, spôsobilosti, spolupráca