24/09/2017

English Slovensky

Extrémizmus


“Extremist Breakthrough in the Low Turnout Elections: A Lasting Momentum?”

 

Časový rámec:

Máj 2014 – Október 2015

Ciele:

Regionálne voľby v Banskobystrickom kraji v Novembri 2013 priniesli prekvapujúce víťazstvo kandidáta krajne pravicovej extrémistickej strany Mariána Kotlebu, ktorý bol zvolený do funkcie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Voľby do VÚC znamenali nielen zatiaľ najväčší úspech pre krajne pravicových extrémistov z pohľadu počtu voličských hlasov; zároveň je ide o prvý prípad, kedy extrémistický kandidát získal dôležitú volenú pozíciu. Pri pohľade na účasť a voličské správanie v Banskej Bystrici je možné pozorovať zaujímavý vývoj medzi prvým a druhým kolom volieb, ktorý naznačuje (samo)mobilizáciu hlasov v prospech Kotlebu, vedúcu k víťazstvu nad protikandidátom, ktorú bol v prvom kole blízko k dosiahnutiu 50 percent voličských hlasov, potrebných k okamžitému víťazstvu. Nárast podpory krajne pravicových extrémistických strán je pozorovateľný nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších európskych krajinách. Je preto veľkým rizikom čakať na ďalšie zhoršenie situácie a potenciálny nárast voličskej podpory pre extrémistické strany. V snahe predísť tomuto scenáru je naším zámerom zistiť, ako je možné zabrániť tomuto vývoju a taktiež sformulovať predpovede a očakávania prostredníctvom precíznej a hĺbkovej analýzy voličského správania v danom regióne.

 Hlavné témy
 • Mechanizmus mobilizácie voličov M. Kotlebu – kvantitatívny výskum. Vzorce voličského správania, presuny voličských hlasov a geografické rozloženie voličských hlasov v regionálnych voľbách v novembri 2013, voľbách do Európskeho Parlamentu v máji 2014 a komunálnych voľbách v Novembri 2014.
 • Moralizovanie ako faktor podporujúci anti-systémové nálady
 • Faktor mediálnej kampane ako možnej príčiny voličskej mobilizácie v prospech Mariána Kotlebu
 • Fragmentácia radikálneho nacionalizmu na slovenskej politickej scéne
 • Internetové diskusie a FB stránky
Výstupy:

 

dva_roky_poTwo Years After: Studying Electoral Success of Right-Wing Extremism in Slovakia and What To Do About It, Bratislava: CENAA

Eleven concise texts that are included in the brochure offer several diverse approaches to addressing the issue of increasing support for extreme right-wing parties. They also pose some much needed research questions – all written with an aim to find the reasons behind the growing support for extremist organizations and solutions. It includes not only in-depth analyses of the voter behavior, including the voter shifts and the distribution of support for Kotleba, but also the influence of the media and social networks on the success of this extreme right-wing party’s leader. The authors also examine the process of shaping the attitudes towards the polarizing societal problems and ponder what can be done to mitigate their extreme manifestations.

 

 

 

Kluknavská, Alena (2014): An Extremist or People’s Choice? Media Coverage of Far Right Leader Marian Kotleba in the 2013 Regional Elections, Bratislava: CENAA

Policy Paper, ktorého autorkou je Alena Kluknavská, sa venuje faktoru mediálnej kampane ako potenciálnej príčiny voličskej mobilizácie v prospech kandidatúry Mariána Kotlebu v regionálnych voľbách v Novembri 2013.

Spáč, Peter;Voda, Peter (2014): Just A Roma Issue? The Theory And The Support For The (Slovak) Extreme Right, Bratislava: CENAA

Petr Voda a Peter Spáč sa v texte venujú faktorom, ktoré vplývajú na rastúcu mieru podpory pre extrémne pravicové politické subjekty. Policy Paper je zameraný nielen na teoretickú diskusiu v súvislosti s formovaním a charakteristickými znakmi extrémnej pravice na Slovensku, ale rovnako aj jej vzrastajúcou podporou, ktorá sa v zásadnej miere odvíja od existencie „out groups“, teda menšín a imigrantov.

Findor, Andrej (2015): “Countering Radicalization via Effective Messaging and Popular Inclusion”, Bratislava: CENAA

Policy Paper, ktorého autorom je Andrej Findor, predstavuje základné konceptuálne východiská teórie radikalizácie a deradikalizácie. Tie slúžia ako teoretický základ pri skúmaní voličského správania, ako aj pri navrhovaní intervenčných opatrení na lokálnej úrovni.

Kluknavská, Alena (2015): “The extreme right and the Internet: The case of the People’s Party Our Slovakia”, Bratislava: CENAA

Zatiaľ čo zabehnuté politické strany šíria svoju agendu prevažne prostredníctvom mainstreamových médií, extrémne pravicové strany a hnutia mimo politickej arény majú väčší problem dosiahnuť širsiu verejnosť. Preto potrebujú iné komunikačné kanály, ktoré im umožnia šíriť ideológiu potenciálnym podporovateľom. Policy Paper Aleny Kluknavskej je preto zameraný primárne na aktivity extrémne pravicových skupín, hlavne Ľudovej strany Naše Slovensko, na internete.

Gregor, Kamil, Medzihorský, Juraj, Spáč, Peter, Škop, Michal: “Mechanism of Voter Mobilisation of ĽSNS and Marián Kotleba Patterns of voting behavior, vote shifts and geographical distribution of electoral votes”, Bratislava: CENAA

Na základe detailnej analýzy doterajších volebných výsledkov Ľudovej strany Naše Slovensko a Mariana Kotlebu, spolu štyri štúdie prinášajú zaujímavé a dôležité závery o charakteristikách ich elektorátu, ktoré sa však netýkajú iba regionálnych volieb v novembri 2013. Prinášajú zároveň perspektívy ďalšieho vývoja voličských preferencií ĽSNS, vrátane blížiacich sa parlamentných volieb, čím predstavujú základ pre ďalšie výskumy voličského správania, či už kvantitatívneho či kvalitatívneho charakteru.

 • Škop, Michal (2015): “Geographic distribution of votes in BanskáBystrica 2013 regional elections, 2nd round of gubernatorial elections”, Bratislava: CENAA
 • Medzihorský, Juraj (2015): “Territorial Distribution of Electoral Support for LSNS and M. Kotleba”
 • Gregor, Kamil (2015): “Who are Kotleba’s voters? Voters’ transitions in the Banskobystrický Region 2009-2014”
 • Spáč, Peter, Voda, Petr (2015): “Just a Roma Issue? The Support for Marian Kotleba in 2013 Regional Elections”

Kluknavská, Alena (2015): Pravicový extrémizmus, alebo ochranca ľudí? Medializácia extrémne pravicového lídra Mariána Kotlebu v regionálnych voľbách 2013 na Slovensku, Bratislava: Univerzita Komenského, CENAA

Článok sa zameriava na prítomnosť Mariana Kotlebu v médiach počas regionálnych volieb v roku 2013. Autorka skúma, ako média rámcovali túto tému počas šiestich týždňov pred a po voľbách. Zároveň identifikuje špecifické rámce, ktoré pred voľbami ovplyvnili obraz Kotlebu na verejnosti.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na: vicenova@cenaa.org.

 

S podporou Open Society Foundations.

___________________________________

 Mitigating the Radicalization of Slovak Society: Research and Shaping of Counter-Extremist Strategies

Časový rámec:

Január 2014 – december 2015

Ciele:

Vzhľadom k dlhodobej neschopnosti riešiť vážne problémy v spoločnosti vrátane znepokojivo rastúceho napätia medzi väčšinovým obyvateľstvom a menšinovými skupinami, nárast sympatií k extrémistickým skupinám medzi obyvateľstvom má tiež potenciál byť sprevádzaný zvýšením ich aktívnej podpory To je nebezpečné najmä v prípade, ak sa to týka aj príslušníkov bezpečnostných síl ako jedného zo zdrojov vojenských a bojových znalostí, teda cenných informácií pre extrémistické paramilitantné skupiny. Rastúca nespokojnosť so socio-ekonomickou situáciou rovnako ako vyhrotené väčšinovo-menšinové vzťahy , zvyšujú potenciálnu hrozbu, že sa situácia vyvinie do násilných činov. Naším cieľom je zamerať sa na hĺbkovú analýzu súčasnej situácie a jej potenciálnych riešení na dvoch úrovniach : na individuálnej úrovni so zameraním na súčasných a bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek v krajine , a na politickej úrovni v identifikácii a formulácii systematických riešení.

Hlavné témy:
 • Potenciálne hrozby a problémy týkajúce sa aktívnej podpory extrémistických hnutí zo strany príslušníkov vojenských a policajných síl, predovšetkým v aktivitách paramilitantných skupín
 • Faktor strachu a medzikultúrneho napätia v súvislosti s radikalizáciou názorov príslušníkov bezpečnostných síl
 • Miera  extrémizmu, nacionalizmu a iných bezpečnostných otázkach v Európskom parlamente a obecných voľbách kampane v roku 2014
 • Prevencia radikalizmu v politickom prúde cez zameraním na regióny a členov mladej strany
Výstupy:

 

obalkaPotočňák, Adam, Vicenová, Radka (eds.). 2015. Radicals in Uniforms: Case studies of Austria, Czech Republic, Germany, Poland and Slovakia. Bratislava: CENAA

Publikácia reaguje na súčasný vývoj na krajne pravicovej scéne v regióne strednej Európy, hlavne na rastúce aktivity tzv. paramilitantných skupín. Zvlášť dôležitou témou je otázka kontaktov a prepojení medzi paramilitnantnými skupinami a štátnymi bezpečnostnými zložkami, t.j. armádou či políciou, keďže ide o otázky, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané. Cieľom publikácie je prispieť k odbornej diskusii na tieto dôležité témy, ako aj ponúknuť prehľad situácie a najvážnejších výziev piatich krajín: Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Poľska a Slovenska.

 

 

 

 

Ďurfina, Anna, Nečej, Elemír. 2015. Radikáli v uniformách: Odporúčania v boji proti extrémizmu a radikalizácii v ozbrojených zložkách. Bratislava: CENAA

V krátkej brožúrke autori Anna Ďurfina a Elemír Nečej sumarizujú hlavné výzvy a oblasti, v ktorých je potrebné prijať ďalšie opatrenia na to, aby sa predišlo ďalšej radikalizácií v bezpečnostných zložkách.

Výsledky výskumného projektu „Radikáli v uniformách“

Výsledky a odporúčania výskumného projektu zameraného na výskum prítomnosti extrémizmu a radikalizmu v bezpečnostných zložkách SR, ako aj ich potenciálne napojenie na krajne pravicové skupiny.

Video blogy (video 1video 2) zo semináru Radikáli v uniformách

Výskumný projekt bol zameraný na výskum prítomnosti extrémizmu a radikalizmu v bezpečnostných zložkách SR, ako aj ich potenciálne napojenie na krajne pravicové skupiny. Výsledky výskumu boli  prezentované na expertnom seminári v septembri 2015 v Bratislave a ukazujú na dôležitosť skúmania tejto problematiky.

Video blogy z prvého a druhého workshop pre mladých lídrov s názvom “Nie extrémne”

V roku 2015 CENAA zorganizovala spolu dva víkendové workshopy pre mladých lídrov s názvom „Nie extrémne“. Cieľom stretnutí bolo ponúknuť aktívnym ľuďom zo širokého spektra mládežníckych organizácií priestor na diskusiu a vzdelávanie v oblasti politického extrémizmu a radikalizmu, ich presahu do politiky a najmä rizikách z toho plynúcich pre našu spoločnosť. Workshopy boli organizované v rámci dlhodobého projektu určeného pre potenciálnych budúcich politikov či ľudí aktívnych v spoločenskom živote. Je primárne reakciou na problém vzostupu podpory pre krajne pravicové hnutia a extrémistické skupiny, ktorý sa stáva čoraz pálčivejším nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách európskeho spoločenstva.

Ďurfina, Anna, Nečej, Elemír. 2015. Riziko radikalizácie v ozbrojených silách: Pohľad zvnútra. Bratislava: CENAA

Analýza, ktorej autormi sú Elemír Nečej, výskumný pracovník CENAA, a Anna Ďurfina, výskumná pracovníčka a odborná asistentka na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, približuje momentálnu situáciu v armádnych zboroch a policajných zložkách SR vo vzťahu k aktuálnym témam extrémizmu a radikalizácie. Opierajúc sa o výsledky predošlých štúdií a nedávneho dotazníkového a kvalitatívneho výskumu v radoch ozbrojených síl prinášajú Nečej a Ďurfina úvodnú analýzu potenciálneho prepojenia a spolupráce medzi bývalými príslušníkmi OS a extrémistickými, polovojenskými zoskupeniami. Taktiež poukazujú na potrebu zlepšenia uplatnenia bývalých členov po odchode z ozbrojených zložiek.

Ďurfina, Anna. 2015. Extrémizmus v policajných jednotkách. Bratislava: CENAA

Policy paper, ktorého autorkou je Anna Ďurfina, je sumarizuje výsledky výskumu extrémistických tendencií v radoch policajného zboru. Autorka v texte uvádza aj odporúčania na efektívny boj s týmto negatívnym fenoménom, vyplývajúce z analýzy dotazníkového prieskumu medzi bývalými členmi policajného zboru.

Nečej, Elemír. 2015. Radikáli v uniformách. Bratislava: CENAA

Policy paper, ktorého autorom je Elemír Nečej, sumarizuje závery výskumu extrémistických a radikalizačných tendencií v armáde, ako aj odporúčania pre boj proti radikalizácií v ozbrojených zložkách.

Nečej, Elemír, Vicenová, Radka. 2014. Sociálno-psychologické aspekty radikalizácie v bezpečnostných zložkách. Bratislava: CENAA

Policy Paper sa venuje reflexii záverov medzinárodnej konferencie „Riadenie bezpečnostných systémov“ a zhodnoteniu výziev do budúcnosti. Konferencie sa uskutočnila vo februári 2014 v Liptovskom Mikuláši a hlavný dôraz kládla na nové hrozby, akými sú extrémizmus a terorizmus v ozbrojených zložkách a ich sociálne, technické a ekologické príčiny, ako aj identifikácia a manažment systémov ich riešenia.

Mareš, Miroslav. 2014. Legacy of the Waffen SS for contemporary neo-Nazism. In: Bátor, Peter, Ondrejcsák, Robert. 2014. Panorama of global security environment 2013. Bratislava: CENAA.

Analýza sa zameriava na dedičstvo Waffen SS v kontexte súčasnej neonacistickej scény. Autor analyzuje vplyvy Waffen SS na súčastnú neonacistickú scénu, vrátane modelu organizácií a podujatí, symboliky, vzdelávacích aktivít a umenia, čo dokazuje, že dedičstvo Waffen SS tvorí veľmi dôležitú súčasť identity neonacistických aktivistov.

Heglasová, Jana, Peschlová, Kristína. 2015. Monitoring miest a obcí so zameraním na problematiku nárastu podpory krajnej pravice. Bratislava: CENAA

Správa uzatvára prvú výskumnú fázu, zameranú na monitorovanie rozdielov vo vnímaní otázok spojených s rastúcimi extrémistickymi tendenciami vo vybraných regiónoch Slovenska, rovnako ako stratégie riešenia problematiky.

Vicenová, Radka. 2014. Introduction to the Analysis of Program Documents of Selected Slovak Political Parties – 2014 European Parliament Elections. Bratislava: CENAA

Policy paper obsahuje úvod k analýze programových dokumentov vybraných politických strán v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2014, ako aj najdôležitejšie závery v oblasti programových priorít politických strán v SR z hľadiska zahraničnej a bezpečnostnej politiky, rovnako ako odbornosti ich predstaviteľov pri formulovaní postojov v týchto témach

Bodnárová, Barbora, Heglasová, Jana, Novák, Peter, Škottová, Erika. 2013. Analýza programových dokumentov vybraných politických strán v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky – Voľby do Európskeho parlamentu 2014. Bratislava: CENAA

Štúdia sa zameriava na štyri hlavné témy, v ktorých konštatuje a porovnáva postoje politických strán, ktoré získali po voľbách v máji 2014 zastúpenie v Európskom parlamente. Ide o vnútorné fungovanie EÚ vrátane prehlbovania integrácie a rozširovania, bezpečnostnej a obrannej politiky SR, vnútro-bezpečnostných problémov EÚ a regionálnej politiky. Zároveň sa potvrdil trend, že v agende politických strán absentuje znalosť širšieho kontextu v súvislosti s radikalizáciou verejnej mienky v celoeurópskom meradle ako aj silnejúcimi extrémistickými zoskupeniami. Okrem špecifických stratégií boja proti tomuto fenoménu chýba aj odvaha navrhnúť zásadné kroky, ktoré by nielen v krátkodobom, ale najmä strednodobom a dlhodobom hľadisku mohli zmierniť nálady v spoločnosti a odstrániť príčiny, ktoré k radikalizácii vedú.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na: vicenova@cenaa.org.

 

S podporou Open Society Foundations.

___________________________________________________________________________________

Addressing the Growing Extremist Tendencies – Implications for Internal Security and Offering Solutions

 

Časový rámec:

 

Máj 2012 – október 2013

 

Ciele:

 

Projekt sa zameriava na výskum špecifických aspektov extrémizmu ako bezpečnostnej hrozby, rovnako ako aj naliehavej výzvy pre demokraciu a ľudské práva v regióne strednej Európy. Mimoriadna pozornosť je venovaná otázkam, ktoré doteraz neboli v centre pozornosti vôbec alebo iba do minimálnej miery: špecifiká v rámci medzinárodnej spolupráce extrémistických skupín, rovnako ako ich vzájomné ovplyvňovanie (nielen jednosmerne z Nemecka smerom k Českej republike a Slovensku, ale aj opačným smerom), potenciál bývalých príslušníkov ozbrojených síl k aktívnej podpore extrémistických hnutí či potenciál maďarského extrémizmu destabilizovať región. Neopomenuteľná je taktiež nadväzujúca fáza aplikácie výsledkov výskumu nielen na regionálnej, ale aj na lokálnej úrovni.

Hlavné témy:
 • Medzinárodná cezhraničná spolupráca extrémistických skupín (Nemecko-Česko-Slovensko-Maďarsko); financovanie, ideologická a organizačná spolupráca extrémistov ako aj proti-extrémistické nástroje
 • Nemecké skúsenosti v boji proti extrémizmu – dôsledky a odporúčania pre ČR a SR, ako aj vplyv Strednej Európy na situáciu v Nemecku
 • Proti-extrémistické stratégie relevantných politických strán na Slovensku
 • Problematika veteránov na severovýchode Slovenska
 • Extrémistické tendencie v gemerskom regióne
Výstupy:

 

mares publikacia

Mareš, Miroslav: Rozpoznávanie politického extrémizmu na Slovensku. Príručka pre identifikáciu extrémistických symbolov. Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), Bratislava, 2013, 68 pp.

 

Príručka analyzuje najnovšie trendy súvisiace s rôznymi formami prejavov extrémizmu a radikalizmu v Slovenskej Republike a je určená nielen pracovníkom štátnej správy, vrátane príslušníkov policajného zboru, s cieľom rozšíriť ich vedomosti o súčasných trendoch pravicového, ľavicového a etnicko-separatistického extrémizmu, ale využiteľná je aj pre oveľa širšiu cieľovú skupinu pracovníkov mimovládnej sféry či novinárov, ktorí sa téme venujú alebo s problematikou extrémizmu často prichádzajú do kontaktu v rámci výkonu svojho povolania. Publikácia zároveň obsahuje prehľad najčastejšie používanej symboliky spolu s jej detailným popisom či historickým kontextom.

 

 

Analýza je zameraná najmä na pozornosť, ktorá je problematike venovaná zo strany politikov a tiež členov zákonodarného zboru v Slovenskej republike. CENAA má záujem iniciovať diskusiu o témach akými sú úloha politikov a politických strán pri riešení tohto vážneho vnútrobezpečnostného problému. Prvá časť analýzy “Protiextrémistické stratégie politických strán” sa venuje teoretickému úvodu k analýze pozícií a úloh politických strán v demokratickom systéme všeobecne ako aj špecificky pri tvorbe protiextrémistických politík, zatiaľ čo druhú časť tvorí report zo série stretnutí a rozhovorov s predstaviteľmi relevantných politických strán o tom, akú pozornosť venujú problematike v rámci svojich programových dokumentov a tiež do akej miery je pre nich ponúkanie konkrétnych riešení v tejto téme prioritné.

Analýza sa venuje aktuálnej problematike extrémizmu a radikalizácii v ozbrojených silách krajín strednej Európy. V prvej časti analýzy nemecká expertka Astrid Bötticher komplexne rozoberá nielen teoretické základy pojmu extrémizmus v kontexte ozbrojených síl, ale tiež formálne či neformálne legislatívne obmedzenia, ktoré majú vplvv na boj proti extrémizmu v armáde. Druhá časť analýzy sa zameriava na situáciu na Slovensku a v Českej republike; Elemír NečejRichard Stojar hodnotia najväčšie riziká, potenciálne smery ďalšieho vývoja a návrhy na riešenie.

Témou sú skúsenosti Nemecka v boji proti extrémizmu a zdroje inšpirácie pre Českú republiku a Slovensko. Analýzu pripravili Astrid Bötticher a Miroslav Mareš.

Analýza sa zaoberá rôznymi formami transnacionálnych vzťahov extrémistických hnutí ako naliehavej bezpečnostnej hrozby v kontexte krajín V4, so zameraním predovšetkým na prevládajúce tendencie a smery šírenia. Doc. Miroslav Mareš analýzou nadväzuje na okrúhly stôl o cezhraničnej spolupráci extrémistických skupín, ktorý sa uskutočnil 7.júna v Bratislave.

Analýza Zsolta Gála má za cieľ analyzovať šance slovenskej extrémnej pravice zopakovať úspech maďarskej extrémnej pravice vo voľbách v roku 2010, kedy využili protirómsku agendu ako primárny mobilizačný nástroj. Vzhľadom k mnohým podobnostiam medzi oboma krajinami (podiel rómskeho obyvateľstva, sociálno-ekonomická situácia, územné rozloženie, rozdiely medzi rómskou komunitou a väčšinovou spoločnosťou), je možné očakávať podobný výsledok. Niektoré dôležité rozdiely (najmä lepšia ekonomická situácia na Slovensku, existencia početnej maďarskej komunity a nedostatok vhodného krajne pravicového leadershipu) mohli až do súčasnosti zabraňovať „maďarskému scenáru“. Avšak väčšina z týchto rozdielov postupne mizne, čím sa vytvára úrodná pôda pre extrémistické tendencie. Hoci sa potenciálna podpora krajne pravicových skupín pravdepodobne zvýši,  nemusí sa to nevyhnutne prejaviť vo volebnom úspechu, vzhľadom na ďalšie nezanedbateľné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok.

Aktivity:

Viac informácií o expertných a regionálnych okrúhlych stoloch nájdete TU.

Expertný tím:
Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD.

Miroslav Mareš is an Associate Professor at the Masaryk University (MU) in Brno. He is Head of the Section of the Security and Strategic Studies of the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies MU. Doc. Mareš has been a leading researcher of number of grant projects (Ministry of Interior of the Czech Republic, Grant Agency of the Czech Republic, Ministry of education, youth and sports of the Czech Republic). In 2001-2008 he was an expert advisor at Regional Court in Brno (criminology). He is one of the leaders of extremism-related research in Central Europe. He focuses on research of extremism and terrorism, security analysis, party research. He is an author of number of expert analyses and publications. He is member of redaction board at several journals (Czech Journal of Political Science, Defence and Strategy, Central European Political Studies Review).

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Papiežová

Petra Vejvodová is a research fellow and PhD. Candidate at the Department of Political Science at the Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno. In her research she is focusing on political extremism and radicalism in Europe. She works as a project manager in non-profit organization ERUDITIO PUBLICA o.p.s. Mrs. Vejvodová is devoted to projects to promote democratic culture and projects in the field of lifelong learning. She has written numerous expert studies on extremism, such as Autonomous Nationalism (Rexter 2008), Transnational Cooperation of the Far Right in the European Union and Attempts to Institutionalize Mutual Relations (in the publication The Extreme Right in Europe, editors Uwe Backes and Patrick Moreau, Vandenhoeck&Ruprecht, 2012), co-author of publication Extreme Right and Extreme Left in the Czech Republic (Grada 2011).

Astrid Bötticher, MA

Astrid Bötticher is a PhD Candidate at the University of Hamburg (Thesis: “Extreme ideologies in comparison”). Mrs. Bötticher holds diploma in Political Science (Thesis: “New and traditional radical right – an ideology comparison”). With her research interest in theory and methodology of Extremism/Terrorism, she aims to advance the knowledge of social processes of political deviant behavior. Mrs. Bötticher is focused on Ideology, its strategies of survival, its functions and determinations in the ideology-customer, as well as effects of ideology on groups and society. Particularly, she pays attention to the field of social-psychology, sociology and political science within her research on political extremism. Mrs. Bötticher is a lecturer at the Private University Witten/Herdecke.

Prof. Dr. Thomas Grumke

Dr. Thomas Grumke studied political science and German literature in Osnabrück, Ottawa, Berlin, New York and Frankfurt/Oder. Mr. Grumke holds doctorate in „Right-Wing Extremism in the United States“ (advisors: Professor Michael Minkenberg and Professor Hans Joas). He was a Research Fellow of the German Marshall Fund of the United States in 1997 and of the German Historical Institute in Washington, DC, in 1998. From 2000-2004 Dr. Grumke worked at the Bertelsmann Foundation, Gütersloh, and the Center for Democratic Culture, Berlin. From 2004-2012 he was a specialist on right-wing extremism at the Interior Ministry of the State of Nordrhein-Westfalen. Since 2005 Dr. Grumke is associate lecturer for political science at Heinrich-Heine-University Düsseldorf. Since 2012 he is professor of political science at the State University of Public Administration (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW). He is an author of various publications and articles on political extremism in German and English.

Mgr. Zsolt Gál, PhD.

Zsolt Gal is an Associate Professor at the Department of Political Science at the Faculty of Philosophy at Comenius University in Bratislava (since 2006). He graduated there in 2003 and continued his studies at Corvinus University in Budapest. He completed the postgradual International Relations program and defended his thesis at the Department of World Economy in 2008. His main areas of interest are international migration, domestic policy (Slovakia and Hungary), economic policy and the economic aspects of European integration. Mr. Gál is a lecturer of several courses in these fields at Comenius University. In the last few years he also quite frequently appeared in Hungarian and Slovak media explaining and commenting the situation in both countries. He is the author of several scientific studies and many more articles published in various newspapers.

Mgr.Radka Vicenová

Radka Vicenová received her master’s degree in Political Science at the Faculty of Philosophy at the Comenius University in Bratislava. During her studies she focused on the issue of extremism in Central and Eastern Europe. She has long-term experiences from the non-governmental sector. As a project manager she cooperated with the civic association People Against Racism on several research projects within Slovakia and international networks (RAXEN, INACH, ENAR), focused on the analysis of the far right and neo-Nazi groups in Slovak Republic. She also participated on various projects in cooperation with civic associations People in Peril and PDCS.

 

S podporou Open Society Foundations.