24/09/2017

English Slovensky

Strategické hodnotenie obrany


Strategické hodnotenie obrany/ Biela kniha o obrane

Hlavné témy:

  • Reforma ozbrojených síl SR
  • Strategické hodnotenie obrany a Biela kniha o obrane
  • Budúce spôsobilosti OS SR
  • Bilaterálna a regionálna spolupráca, zdieľanie vojenských spôsobilostí Modernizácia Ozbrojených síl, hlavné modernizačné programy