24/09/2017

English Slovensky

Zahraničná politika USA


Hlavné témy:

  • Zahraničná politika USA počas prezidenta B. Obamu
  • Transatlantické vzťahy a zahraničná politika USA
  • Budúcnosť USA politík v Pacifickej oblasti a Východnej Ázii
  • Budúcnosť USA politík na Blízkom Východe a v Strednej Ázii