24/09/2017

English Slovensky

Vzdelávanie


Summer School for Young Professionals

Hlavným cieľom tohto medzinárodného projektu je príprava mladých profesionálov, expertov a politikov na ďalší odborný-kariérny postup v zahraničnej a bezpečnostnej politike. Prednášky a interaktívne diskusie sú vedené poprednými odborníkmi z medzinárodných a slovenských organizácii. Geograficky je projekt zameraný na V4, východnú Európy, balkánske štáty a Južný Kaukaz.

Viac informácií o  Summer School for Young Professionals…

Diskusné kluby

Diskusné kluby sú nepravidelné a neformálne stretnutia „pri káve“, ktoré CENAA organizuje už štvrtý rok. Vždy je pozvaný jeden speaker na konkrétnu tému, ktorá sa určí v rámci konzultácie s participantmi. Ako z názvu klubov vyplýva, dôraz je kladený na diskusiu, takže speakrovou úlohou je najmä predstaviť tému, urobiť krátky úvod a reagovať na otázky z publika. Diskusné kluby organizuje Centrum pre európske a severoatlantické záležitosti (CENAA) v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung (FES) a konajú sa približne 3-5 krát za semester v priestoroch UKF v Nitre, UMB v Banskej Bystrici a taktiež na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Viac informácií o diskusných kluboch…